Τη λύση Fleeto της εταιρείας Dotsoft επέλεξε ο Δήμος Σερρών, υπογράφοντας σύμβαση με την Dotsoft.

Με την εφαρμογή της λύσης fleet management μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα όλων των λειτουργιών που αφορούν στο στόλο οχημάτων του Δήμου Σερρών. Με τη χρήση του λογισμικού Fleeto επιτυγχάνονται τα εξής: δυνατότητα εντοπισμού οχήματος σε πραγματικό χρόνο, ορισμοί κανόνων για τα δρομολόγια και δημιουργία αυτόματων ειδοποιήσεων σε περιπτώσεις αποκλίσεων κίνησης, δυνατότητα διαχείρισης δρομολογίων, παρακολούθηση service και στοιχείων μητρώου οχημάτων, εβδομαδιαίος προγραμματισμός κίνησης οχημάτων και ιστορικό διαδρομών για 12 μήνες.