Την πιλοτική εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Με την πλήρη εφαρμογή του συστήματος θα μειωθεί δραστικά η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και τα αιτήματα των δημοτών θα μεταφέρονται πλέον ψηφιακά. Απώτερος στόχος η μείωση της γραφειοκρατίας, η εξοικονόμηση πόρων, η ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας των διαδικασιών, η εξοικείωση των δημοτικών υπαλλήλων με τις νέες τεχνολογίες, η διευκόλυνση των συναλλαγών του πολίτη με τον Δήμο και εντέλει η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Από την εφαρμογή του συστήματος εκτιμάται ότι θα επέλθει εξοικονόμηση 6 εκατ. ευρώ ετησίως για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, μέσω της μείωσης των αναλωσίμων, όπως χαρτί, εκτυπωτές, μελάνι, καθώς και των εργατοωρών που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων.