Οι εργασίες εκσυγχρονισμού μαζί με την ασφάλεια και τα Big Data περιλαμβάνονται στις τρεις κορυφαίες προτεραιότητες των διευθυντικών στελεχών του ΙΤ.

Για σχεδόν το 70% όλων των IT Managers διεθνώς, ο εκσυγχρονισμός του τμήματός τους αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, όπως καταγράφει η μελέτη «Global CIO Survey» της CSC. Οι CIOs στην Ευρώπη (80%) θέτουν ως ύψιστη προτεραιότητά τους τον εκσυγχρονισμό του τμήματός του. Στόχος είναι να προσαρμόσουν τις υφιστάμενες υποδομές στις τάσεις της εποχής, όπως είναι το cloud, το mobility και τα Analytics. Στην καθημερινότητα του o CIO βλέπει να μεγαλώνει όλο και περισσότερο το χάσμα ανάμεσα στις απαιτούμενες και στις πραγματικές επιδόσεις του ΙΤ.

Γι’ αυτό και επιδιώκει να προσαρμόσει τις υποδομές του στα νέα δεδομένα. Η σημασία της επικείμενης αναδιάρθρωσης αντικατοπτρίζεται στη διαχείριση των budgets που έχουν οι CIOs στη διάθεσή τους. Συγκρίνοντας σε διεθνή επίπεδο τον τρόπο διαχείρισης των IT budgets, ο εκσυγχρονισμός των εφαρμογών (61%), μαζί με την διεύρυνση των Big Data Analytics και την ασφάλεια (71%) συγκαταλέγονται ανάμεσα στους σημαντικότερους στόχους. Η μεγαλύτερη επίδραση στην επιτυχία έρχεται, σύμφωνα με τους Ευρωπαίους CIOs, από τον εκσυγχρονισμό των εφαρμογών. Το 53% εξ αυτών θεωρούν αυτή την πρωτοβουλία ως σημαντική στρατηγική θέση για την επιχειρηματική ανάπτυξη. Μαζί με τη βελτίωση της ασφάλειας (55%) αυτή η θέση συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα σε αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη προτεραιότητα.

Διχογνωμία για το Internet of Things
Σε διεθνές επίπεδο οι ηγέτες του ΙΤ αξιολογούν πολύ διαφορετικά την τάση του Internet of Things. Ενώ στην Ευρώπη και στην Ασία (APAC) σχεδόν το 70% των διευθυντικών στελεχών Πληροφορικής τοποθετούν τις εφαρμογές M2M (Machine-to-Machine) σε υψηλή θέση στην ατζέντα των προτεραιοτήτων τους, στη Βόρεια Αμερική λιγότεροι από τους μισούς (34%) έχουν την ίδια άποψη. Και σχεδόν μόνο ένας στους πέντε Διευθυντές Πληροφορικής στη Βόρεια Αμερική θεωρεί αυτή την εξέλιξη ως στρατηγικό παράγοντα για την επιτυχία της επιχείρησης. Αντιθέτως, σχεδόν ένας στους τρεις Διευθυντές Πληροφορικής θεωρεί ότι το Internet Of Things τους αποσπά από τους κεντρικούς στόχους τους. Στην Ευρώπη και στην Ασία μόλις 11% από τους ερωτηθέντες έχει την ίδια άποψη.

Cloud & Enterprise mobility
Oι περισσότεροι ηγέτες του ΙΤ δείχνουν ενθουσιασμένοι για το cloud, με το 64% εξ αυτών να δίνει στην “as-a-service” διάθεση υπηρεσιών σημαντική ή υψηλότερη προτεραιότητα για τους επόμενους δώδεκα μήνες, το 65% να λέει το ίδιο για τις τεχνολογίες private cloud, ενώ το 60% να έχει την ίδια άποψη για το υβριδικό cloud. To χάσμα ανάμεσα στα μοντέλα private και public cloud συνεχίζει να κλείσει, ενώ οι τεχνολογίες επιτρέπουν στους οργανισμούς ΙΤ να μοχλεύσουν καλύτερα τους πόρους των επιχειρηματικών data centers και των εφαρμογών μέσα σε ένα υβριδικό περιβάλλον. Αυτές οι τεχνολογίες βοηθάνε τις επιχειρήσεις να προσφέρουν μια κοινή υβριδική αρχιτεκτονική cloud, για legacy και cloud γηγενείς εφαρμογές, μαζί με την ευελιξία επιλογής περιβαλλόντων ανάπτυξης, βασισμένων σε απαιτήσεις ασφάλειας, επιδόσεων και συμμόρφωσης. To Enterprise mobility αποτελεί μια ακόμα μεγάλη περιοχή εστίασης για τους συμμετέχοντες στην έρευνα, καθώς το 66% εξ αυτών του έδωσαν κρίσιμη ή ύψιστη προτεραιότητα για φέτος (κάτι που αναμένεται να ενταθεί στην ερχόμενη τριετία).

CIO Survey 2014-2015
Η μελέτη Global CIO Survey διεξήχθη για έκτη χρονιά από την Managers από τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία (APAC). Το 46% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα απασχολούν παραπάνω από 3.000 υπαλλήλους. CSC, φέτος σε συνεργασία με την CIO Strategic Marketing Services και την IDG Research Services. Βασίζεται σε μια ποσοτική ανάλυση των τάσεων και των προοπτικών για τους CIOs, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώση διευθυντικών στελεχών της τεχνολογίας από ιδιωτικές εταιρείες και δημόσια ιδρύματα ανά τον κόσμο. Στόχος της μελέτης είναι να αποκτηθεί μια καθαρότερη εικόνα του πληροφοριακού τοπίου των σύγχρονων οργανισμών και του εξελισσόμενου ρόλου των CIOs, καταγράφοντας τα πλάνα τους, τις προτεραιότητές τους, τις απειλές και τις ευκαιρίες Στην έρευνα της CSC συμμετείχαν σχεδόν 600 CIOs, ΙΤ Directors και IT