Σημαντικές επενδύσεις στο χώρο της Πληροφορικής προγραμματίζει ο ΕΟΠΥΥ για την επόμενη διετία, έχοντας ως οδηγό την τριετία 2016-2018, όπου επενδύθηκαν συνολικά 8 εκατ. ευρώ στην Πληροφορική.

Άξιο λόγου είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, το πλάνο τεχνολογικής ανάπτυξης αυτής της τριετίας αυτοχρηματοδοτήθηκε από τις περικοπές που επιτεύχθηκαν το πρώτο εξάμηνο εφαρμογής των νέων τεχνολογικών λύσεων (όπως ήταν το έργο της τελικής εκκαθάρισης), λύσεις που συνέβαλαν αποφασιστικά και στον εντοπισμό της παραβατικής συμπεριφοράς, η οποία κόστιζε πολλά εκατ. ευρώ στον οργανισμό.

«Ανάμεσα στα projects που υλοποιήθηκαν περιλαμβάνεται το νέο datacenter του Οργανισμού, ενώ την επόμενη διετία θα υλοποιήσουμε projects στα οποία περιλαμβάνεται η αντικατάσταση των υποδομών και του εξοπλισμού των περιφερειακών διευθύνσεων – με αντικατάσταση 1.500 υπολογιστών και την προμήθεια των απαραίτητων αδειών χρήσης – ώστε να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο κι ενιαίο βαθμό ετοιμότητας» δηλώνει στο NetFAX ο Γιώργος Αγγούρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ.

«Στο πλάνο μας βρίσκεται και η αξιοποίηση των δεδομένων μας, η στατιστική τους επεξεργασία και η εφαρμογών μεθόδων machine learning, με στόχο την ορθότερη λήψη αποφάσεων, την καλύτερη κοστολόγηση των υπηρεσιών, και τη θέσπιση κανόνων και δεικτών παρακολούθησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών» συμπληρώνει. Στο πλαίσιο αυτό πρόσφατα υλοποιήθηκε ένα έργο με ανάδοχο τον ΟΤΕ, το οποίο είχε ως βασικό στόχο την ομογενοποίηση και συγκέντρωση των δεδομένων από διαφορετικές πηγές και τη διεξαγωγή προβλέψεων (κυρίως οικονομικής φύσης).

«Έχουμε ήδη ξεκινήσει να αξιοποιούμε αυτό το σύστημα και πιστεύουμε ότι μπορεί να βοηθήσει πολύ τον Οργανισμό» επισημαίνει ο Γ. Αγγούρης. Ο Οργανισμός τρέχει, επίσης, αυτήν την περίοδο ένα project για το GDPR, το οποίο έχει ανατεθεί στην Profile. Πρόκειται για ένα έργο που απλώνεται σε όλο τον οργανισμό και αφορά, σε αυτή του τη φάση, διαδικασίες Gap Analysis και Data Protection Impact Assessment. Αυτές οι δύο αξιολογήσεις θα οδηγήσουν, αρχές του 2019, στα μέτρα υλοποίησης και προσαρμογής στον ευρωπαϊκό κανονισμό.

Στο πλάνο της επόμενης διετίας, προϋπολογισμού 7-8 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνεται και ο ανασχεδιασμός/αναβάθμιση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος (ΕRP). Σημειώνεται ότι ένα μεγάλο μέρος του συστήματος κληρονομήθηκε από το αντίστοιχο του ΙΚΑ – όταν δημιουργήθηκε ο ΕΟΠΥΥ το 2012 – αποτελώντας ένα σύστημα που βρίσκεται σε λειτουργία 15 χρόνια, έχοντας υποστεί πολλές αλλαγές και τροποποιήσεις όλα αυτά τα χρόνια.