Καθήκοντα Διευθύνοντα Συμβούλου στην Κοινωνία της Πληροφορίας αναλαμβάνει ο Γιώργος Τσακογιάννης, μετά από απόφαση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ο Γ. Τσακογιάννης, κατείχε μέχρι πρόσφατα τη θέση του Γενικού Διευθυντή στην Bull Greece, ενώ παλαιότερα είχε διατελέσει, στην ίδια εταιρεία, Εμπορικός Διευθυντής. Παλαιότερα έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Διευθυντής Πωλήσεων στην Sun Microsystems Hellas, Διευθυντής Εκπαίδευσης και Στέλεχος Πωλήσεων στην Oracle Hellas. Επίσης, έχει θητεύσει στη θέση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Γ. Τσακογιάννης διαθέτει πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς και μεταπτυχιακά σε Computer Science και Business Administration από τα Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι ο Γ. Τσακογιάννης διαδέχεται τον Κωνσταντίνο Τζοάνη, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του στις αρχές Ιουνίου.