«Σήκωσε αυλαία» την περασμένη Τετάρτη και τις δυο πρώτες ημέρες δέχτηκε πάνω από 18.000 επισκέψεις.

Με δεδομένη την υστέρησή μας σε ψηφιακές δεξιότητες, όπως αποδεικνύουν οι χαμηλές επιδόσεις της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς δείκτες, η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών (https://nationaldigitalacademy.gov.gr/) στο πλαίσιο του www.gov.gr, έχει στόχο τον ψηφιακό εγγραμματισμό τους. Οι άνθρωποι πίσω από το φιλόδοξο εγχείρημα, ο εμπνευστής υφυπουργός Στρατηγικού Σχεδιασμού, Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, και η συντονίστρια του έργου, Βίκυ Μαργαρίτη, μίλησαν στο NetFAX για την υλοποίηση και τις προοπτικές του.

Γρηγόρης Ζαριφόπουλος
«Πρόκειται για την αρχική έκδοση της πρωτοβουλίας του υπουργείου να συγκεντρώσει όλο το εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με ψηφιακές δεξιότητες που υπάρχει σε πολλούς παρόχους, να το αξιολογήσει, να το οργανώσει σε 6 κατηγορίες και περίπου 30 θεματικές, και να το παρουσιάσει με εύληπτο τρόπο στους πολίτες με λίγες ή καθόλου δεξιότητες, πχ. άτομα τρίτης ηλικίας ή άνεργοι. Στόχος είναι να βρουν εκεί υλικό για να μπορέσουν να συμπληρώσουν -ελεύθερα και δωρεάν- τα κενά τους, είτε πρόκειται για εκμάθηση γλώσσας προγραμματισμού, είτε για εργαλεία αυτοματισμού γραφείου, είτε για λύσεις επικοινωνίας εξ αποστάσεως. Ήταν μια ιδέα που είχαμε εξαρχής, απλώς όλα επιταχύνθηκαν λόγω της πανδημίας. Στην επόμενη φάση (σε περίπου ενάμιση μήνα) η Ακαδημία θα αποκτήσει αυτοδιαγνωστικό εργαλείο, όπου ο χρήστης θα απαντά – αφού επιλέξει ο ίδιος το επίπεδό του – σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για καλύτερη εκτίμηση των γνώσεών του. Η ενσωμάτωση και οι βελτιώσεις θα γίνονται σταδιακά – σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 1.500 ώρες εκπαίδευσης και περισσότερα από 150 δωρεάν μαθήματα από τουλάχιστον 20 παρόχους, από Coursera και ελληνικά ΑΕΙ ως διεθνείς εταιρίες ΤΠΕ και τράπεζες, με τις προσφορές να αυξάνουν. Η Ακαδημία υπάγεται στη γενικότερη προσπάθεια του υπουργείου για βελτίωση της θέσης της χώρας στους σχετικούς δείκτες και ενίσχυση του ψηφιακού εγγραμματισμού. Οι δράσεις είναι πολλές, πάμε βήμα-βήμα – συχνά σε συνδυασμό με άλλα υπουργεία, πχ. με το Παιδείας, σχετικά με τις ώρες Πληροφορικής στην εκπαίδευση, το περιεχόμενο, τους τρόπους διδασκαλίας, τις καινοτόμες τεχνολογίες, όπως τα Education Labs, κλπ., με στόχο την προαγωγή όχι μόνο της Επιστήμης Υπολογιστών, αλλά του συνεργατικού πειραματισμού στην τάξη. Όλα αποτυπώνονται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, που θα βγει σε διαβούλευση σ’ ένα μήνα, περιλαμβάνοντας περίπου 200 έργα με ορίζοντα τετραετίας. Ο εμπλουτισμός του περιεχομένου θα συνεχιστεί, με νέα εργαλεία και ερωτήσεις για το επίπεδο γνώσεων και επιθυμιών του χρήστη, ώστε το σύστημα να προτείνει μαθησιακούς εκπαιδευτικούς «δρόμους», ίσως αργότερα και κάποια μορφή πιστοποίησης»

Βίκυ Μαργαρίτη
«Ξεκινήσαμε τον στρατηγικό σχεδιασμό αυτού του εμβληματικού έργου τον Οκτώβριο του ’19. Η συλλογή, αξιολόγηση και οργάνωση του υλικού έγιναν – σε συνέχεια της έρευνας στο πεδίο και τις ευρωπαϊκές πρακτικές, όσον αφορά στη χαρτογράφηση ψηφιακών δεξιοτήτων – από θεσμοθετημένες επιτροπές και ομάδες έργου, εμπειρογνώμονες του υπουργείου και του GUNet. Η τεχνική υλοποίηση έγινε από συνεργάτες μας του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με τις δικές μας υποομάδες, ενώ προχωρήσαμε και σε μοντελοποίηση της εξέλιξής του. Τόσο εγώ, όσο και ο συνεργάτης μας, Θανάσης Ράπτης, προσεγγίζουμε το θέμα και ερευνητικά, με ολιστικό πλάνο, κριτήρια για καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, συμβατότητα, φιλικότητα κλπ. του υλικού, με αλλεπάλληλους κύκλους ελέγχου και τη “σφραγίδα” τετραμελούς επιστημονικής επιτροπής».