Ο GRECA συνυπογράφει με τον Ε-commerce Europe επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για την ομαλή εισαγωγή της εφαρμογής της Ισχυρής Πιστοποίησης Πελατών (SCA) σχετικά με τις ηλεκτρονικές πληρωμές, η οποία δημοσιεύθηκε στις 2 Αυγούστου.

Η επιστολή αρχικά χαιρετίζει τη γνωμοδότηση της EBA (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) σχετικά με την SCA, η οποία επιτρέπει στις αρμόδιες εθνικές αρχές να παρέχουν ένα βαθμό ευελιξίας στην πρακτική εφαρμογή των απαιτήσεων της SCA. Ενθαρρύνει τις αρχές να καταλήξουν σε συναίνεση σχετικά με έναν κοινό ευρωπαϊκό χάρτη πορείας και μια κοινή ευρωπαϊκή προθεσμία 18 μηνών ως περίοδο χάριτος πριν την οριστική εφαρμογή της οδηγίας (η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου 2019), για την ομαλή προσαρμογή της αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου. O GRECA, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, υποστηρίζει ιδιαίτερα τους στόχους της εφαρμογής για τις απαιτήσεις ελέγχου ταυτότητας πελατών (SCA) για τη μείωση της απάτης και την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές πληρωμές.