Με δεδομένο σήμερα ότι όλα σχεδόν μέσα σε έναν οργανισμό υλοποιούνται πλέον με την βοήθεια της τεχνολογίας, ο IT Director είναι ο κατάλληλος άνθρωπος, που γεφυρώνει τον επιχειρησιακό με τον κόσμο της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας γεγονός, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα θέματα στους οργανισμούς.

<‘Σελίδα 1: Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση’>
Αν η Γεν.Δ/νση σήμερα δεν κατανοεί την τεχνολογία και τις δυνατότητες της τότε το χάσμα μεγαλώνει και οι στρατηγικές των δύο κόσμων μένουν ανευθυγράμμιστες και αποκλίνουν. Η ραγδαία επίσης ανάπτυξη και οι συνεχώς εξελισσόμενες τεχνολογίες, που επηρεάζουν τους οργανισμούς δεν μπορούν να παρακολουθηθούν από κανέναν Γεν.Δ/ντή, εκτός και αν προέρχεται από τον χώρο των ΤΠΕ. Ο οργανισμός πρέπει σήμερα να είναι εξωστρεφής και ένας Γεν.Δ/ντής πρέπει να έχει στραμμένη την προσοχή του όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό περίπλοκο, αντιφατικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, που συνεχώς εξελίσσεται και αλλάζει.

Το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό επιχειρείν και η δικτύωση μεταξύ των συναλλασσόμενων οργανισμών αποτελεί πλέον γεγονός αναπόφευκτο και αναγκαίο για την αναβάθμιση της αλυσίδας αξίας προς τον τελικό πελάτη.

Ο κατάλληλος άνθρωπος
Ο IT Director είναι από τα λιγοστά στελέχη, που έχει εμπλακεί με αυτό το περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα (επιχειρησιακά, οργανωτικά, τεχνολογικά, επικοινωνιακά, οικονομικά κλπ). Eίναι επίσης, ίσως ο μόνος μέσα στην επιχείρηση, που ξέρει πολύ καλά όλες τις διαδικασίες και τις λειτουργίες, διότι για να εφαρμοστεί και να συντηρηθεί  ένα πληροφοριακό σύστημα, θα πρέπει πρώτα να ξέρει καλά πώς δουλεύει ο κλάδος, οι δραστηριότητες του και η ίδια η επιχείρηση σε όλους τους τομείς και τα τμήματα της. Είναι ο άνθρωπος, που ξέρει πολύ καλά τι κάνουν όλες οι θέσεις εργασίας μέσα στον οργανισμό, τόσο σε front-line όσο και σε back-office, και είναι ο πλέον κατάλληλος να συνδυάσει και να φέρει την ανάπτυξη σε top-line και ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα σε bottom-line επίπεδο.

Είναι επίσης από τους λίγους, που έχει μία πολυμέρεια γνώσεων και εμπειριών από διαφορετικά αντικείμενα (Λογιστικά, Οικονομικά, Εμπορικά, Logistics,Θέματα Προσωπικού κλπ) διότι οι εφαρμογές της τεχνολογίας στα αντικείμενα αυτά προϋποθέτουν την γνώση τους  για να υλοποιηθούν και να συντηρηθούν. Εχει την πλέον συνολική και ολοκληρωμένη εικόνα για όλο τον οργανισμό. Την βλέπει σαν όλον και όχι σαν μέρος. Δεν επικεντρώνεται  σε μεμονωμένους τομείς, δραστηριότητες και τμήματα επηρεαζόμενος είτε από τον χώρο που προέρχεται (π.χ Εμπορικό, Marketing, Τεχνικό, Οικονομικό κλπ) είτε από τους χώρους που συνήθως σήμερα εστιάζει ο ίδιος ο οργανισμός.

Σήμερα μια Γεν.Δ/νση δίνει μεγάλη έμφαση στις πωλήσεις και υπηρεσίες προς τους πελάτες της ρίχνοντας το βάρος της περισσότερο στα τμήματα που ασχολούνται με αυτές  τις δραστηριότητες και έχουν άμεση σχέση με τον πελάτη, τα έσοδα και τα κέρδη δίνοντας έτσι δευτερεύουσα σημασία σε λοιπά τμήματα, που είναι εξίσου σημαντικά για την γενική και αρμονική λειτουργία.

Γνωρίζει καλύτερα και με λεπτομέρεια από οποιονδήποτε άλλον αν και πώς μία αλλαγή  κάπου θα επηρεάσει το οικοσύστημα του οργανισμού και μπορεί έτσι να πάρει καλύτερες αποφάσεις (Devil is in the Details).

Είναι το πλέον κατάλληλο άτομο, που μπορεί να εισάγει καινοτομίες γιατί ξέρει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογία και μπορεί να βοηθήσει άμεσα την επιχείρηση να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από πρωτεύοντα και όχι από δευτερεύοντα ρόλο. Το να κάνει μια επιχείρηση τα ίδια πράγματα που έκανε με σωστό και καλύτερο τρόπο ή να κάνει τα σωστά πράγματα σωστά σήμερα δεν αρκεί, πρέπει να τα κάνει διαφορετικά. Η διαφορετικότητα ταυτίζεται με την διαφοροποίηση και η διαφοροποίηση δίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που προϋποθέτει γνώση και τεχνολογία. Η γνώση είναι η δύναμη και η τεχνολογία το μέσον, που την κινεί.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Γιατί οι οργανισμοί δεν αναθέτουν την θέση του Γεν Δ/ντή σε έναν IT Director και η αναβάθμιση του ρόλου του CIO’>
Γιατί οι οργανισμοί δεν αναθέτουν την θέση του Γεν. Δ/ντή σε έναν IT Director;
Εχουμε δει ότι οι θέσεις των Γενικών Δ/ντών καλύπτονται κυρίως από στελέχη, που προέρχονται από τον τομέα των Οικονομικών, των Πωλήσεων, του Marketing, τον Τεχνικό τομέα κλπ.  Σημαντικό βέβαια κριτήριο είναι και το επάγγελμα του Στελέχους – Γεν.Δ/ντή, που έχει σχέση με τον τομέα, που δραστηριοποιείται ο οργανισμός όπως π.χ ο τομέας της υγείας  με τα Ιατρικά επαγγέλματα, ο χώρος της Βιομηχανίας/Παραγωγής ή ο κατασκευαστικός τομέας με τα επαγγέλματα των Μηχανολόγων, Μηχανικών κλπ. Αν εξαιρέσουμε κάποιους τέτοιους τομείς , πολύ σπάνια βλέπουμε την αγορά να αναθέτει την θέση του Γεν.Δ/ντή σε ένα στέλεχος Πληροφορικής όπως είναι ο IT Director. Ας δούμε μερικούς από αυτούς τους λόγους, που συμβαίνει αυτό:

Είναι γνωστό το ρητό, που λέει ότι : όσο πιο κάτω βρίσκεται κάποιος στην ιεραρχία μιας επιχείρησης ξέρει πολλά για τα λίγα, όσο ανεβαίνει ξέρει λίγα για τα πολλά και όταν φτάσει στην κορυφή της πυραμίδας ξέρει ελάχιστα για τα πάντα. Ο IT Director θεωρείται κατά την πλειονότητα ότι είναι μονομερής με την τεχνολογία και  σύμφωνα με το ρητό θεωρείται ότι ξέρει πολλά για τα λίγα , ενώ όπως είδαμε παραπάνω, στην πραγματικότητα μέσα σε έναν οργανισμό ξέρει πολλά για τα πολλά και θα έπρεπε να είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από αυτόν που ξέρει ελάχιστα για τα πάντα.

Ο IΤ Director συνήθως θεωρείται ένας τεχνοκράτης και ορθολογιστής επιστήμονας χωρίς επιχειρηματικό και εμπορικό δαιμόνιο και ένστικτο, που δεν μπορεί κατά συνέπεια να ασχοληθεί με το “Business”. Αυτοί όμως οι δύο κόσμοι σήμερα δεν μπορεί να είναι δύο διαφορετικοί μέσα στον ίδιο οργανισμό, πρέπει να γεφυρώνονται και ο ένας να πλησιάσει τον άλλο. Το ερώτημα είναι ποιος από τους δύο μπορεί λόγω γνώσεων, εμπειριών, ικανοτήτων και δεξιοτήτων να πλησιάσει τον άλλον πιο γρήγορα και να ταυτιστούν σε έναν με ευθυγραμμισμένους και κοινούς στόχους.

Το χρήμα κινεί τα νήματα
Ενας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η εστίαση, που αναφέραμε πιο πάνω, των οργανισμών σε τμήματα που φέρνουν τα έσοδα και τα κέρδη, βάσει της οποίας γίνονται κυρίως οι αναθέσεις θέσεων Γεν.Δ/νσης σε ανθρώπους, που προέρχονται από τις Εμπορικές , Οικονομικές κλπ Δ/νσεις των εταιρειών. Τα έσοδα και τα κέρδη είναι η μία όψη του νομίσματος. Στις σημερινές μέρες οικονομικής ύφεσης θα πρέπει οι επιχειρήσεις να καταλάβουν ότι πρέπει να αυξήσουν τα έσοδα και τα κέρδη τους με βάση τον όγκο των πωλήσεων και υπηρεσιών τους.

Για να γίνει αυτό πρέπει να αυξηθεί η κατανάλωση, που για να αυξηθεί όμως από ένα υπερχρεωμένο και χαμηλά αμειβόμενο κοινό, με την παρεχόμενη ποιότητα να θεωρείται πλέον δεδομένη , το μοναδικό κριτήριο είναι η τιμή, που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να μειώσουν τα Μεικτά Κέρδη τους ανα προϊόν.  Τα κέρδη θα έρθουν από δύο πλευρές : από την ποσότητα και από την μείωση του κόστους-δαπανών.  Η τεχνολογία συμβάλλει τα μέγιστα τόσο στην αύξηση της ποσότητας μέσω καινοτομιών με την δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος όσο και στην μείωση κόστους με βελτίωση της απόδοσης και την δημιουργία οικονομιών κλίμακας.

Στρεβλές εντυπώσεις
Και στις δύο όψεις όμως δυστυχώς ο πρωταγωνιστικός ρόλος του IT υποβαθμίζεται διότι θεωρείται ότι έχει υποστηρικτικό δευτερεύοντα ρόλο και ότι όχι μόνον δεν συμβάλλει θετικά στα Οικονομικά αποτελέσματα αλλά αποτελεί μόνο κέντρο κόστους αυτών. Ο σημερινός ρόλος του IT Director υποβαθμίζεται επίσης και από άλλους παράγοντες όπως είναι η θέση του στην υπάρχουσα οργανωτική δομή της επιχείρησης. Υπάρχουν δυστυχώς Τμήματα Πληροφορικής, που ακόμη και σήμερα υπάγονται στην Οικονομική Δ/νση.

Ενας άλλος σημαντικός λόγος υποβάθμισης της τρέχουσας θέσης του είναι ότι πολλές εταιρίες είτε στρέφονται σε λύσεις outsourcing, είτε μεταφέρουν τις IT δραστηριότητες τους στο εξωτερικό ή σε Data Centres άλλων παρόχων με αποτέλεσμα τα Τμήματα Πληροφορικής να συρρικνώνονται ή να κλείνουν εντελώς στους οργανισμούς. Ενα άλλο θέμα που έχει υποβαθμίσει τον ρόλο του IT Director και του επιτελείου του είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια από παραγωγοί έχουν γίνει χρήστες της τεχνολογίας και των εφαρμογών της και ο ρόλος τους έχει αλλάξει σε ενδιάμεσο.

Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι το επάγγελμα του Πληροφορικού εδώ και 30 χρόνια δεν έχει ακόμη κατοχυρωθεί. Προτάσεις και πολιτικές  υποσχέσεις για την δημιουργία Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πληροφορικής έχουν μείνει χρόνια τώρα στα σκονισμένα ράφια των Επαγγελματικών Ενώσεων Πληροφορικής και των Υπουργείων.

Αν εξαιρέσουμε τους επαγγελματικούς αυτούς παράγοντες, παρατηρούμε ότι οι ίδιοι λόγοι που ένας IT Director θεωρείται ότι είναι το κατάλληλο στέλεχος για την θέση του Γεν.Δ/ντή, απο αντιδιαμετρική οπτική γωνία είναι αυτοί για τους οποίους το σύστημα δεν του εμπιστεύεται την θέση αυτή.

Αναβάθμιση του ρόλου του CIO
Αυτό επομένως, που είναι πολύ σημαντικό, είναι ο νέος αναβαθμισμένος ρόλος, που πρέπει να έχει ένας IT Director μέσα σε μία επιχείρηση, σαν Business Strategist πλέον, με νέες ικανότητες, δεξιότητες και εμπειρίες που πρέπει να συγκεντρώνει, με το τι πρέπει να ασχολείται και με ποιες προτεραιότητες για να μπορέσει να διεκδικήσει ισάξια μια υψηλότερη θέση σε αυτόν.

Αυτά είναι τα βασικά σημεία, που πρέπει να προβληματίσουν σήμερα τόσο τους επαγγελματίες Πληροφορικής και ιδιαίτερα έναν IT Director όσο και τον κόσμο των επιχειρήσεων και οργανισμών, που θέλουν να βελτιώσουν την κερδοφορία και την θέση τους στην αγορά.
<‘here’>