Ο Κώστας Πέτρου ανέλαβε τον Φεβρουάριο 2017 τη θέση του CIO στην εταιρεία Watt+Volt, προερχόμενος από το τμήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών της Microsoft, όπου ασκούσε το ρόλο του Senior Engagement Manager.

Έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές του στο τμήμα Πληροφορικής του ΕΚΠΑ, τόσο σε προπτυχιακό (BSc) όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο (MSc και PhD), ο Κώστας Πέτρου διετέλεσε στέλεχος σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες Πληροφορικής και εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων. Στην επαγγελματική του πορεία απέκτησε ειδίκευση στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών & ασφαλιστικών ιδρυμάτων και στην αξιοποίηση τεχνολογιών Πληροφορικής στον χώρο της ηλεκτρονικής τραπεζικής και της διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών.