Διαλειτουργικότητα, end-to-end e-υπηρεσίες, απτή ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έννοιες, όροι και χαρακτηριστικά που έχουν μια απόληξη: Την ταχύτερη, ευκολότερη, αμεσότερη και οικονομικότερη εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και πολιτών. Με το πάτημα ενός κουμπιού, μακριά από ατέρμονη αναμονή, ατέλειωτες ουρές, χαμένες ανθρωποώρες! Το πρόσωπο που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας το εξόχως βαρύ φορτίο; Ο Καθηγητής Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), ο οποίος ανοίγει τα χαρτιά του στην πρώτη του συνέντευξη από την ημέρα της επίσημης ανάληψης των καθηκόντων του.

Η μεθοδικότητα, η αποτελεσματικότητα και η δυνατότητα να κινείται με ευελιξία, ταχύτητα και δημιουργικότητα στα πλαίσια των όσων ορίζουν οι νόμοι, αποτελούν ζητούμενα για μια Δημόσια Διοίκηση που σε ένα σημαντικό της ποσοστό δείχνει να είναι προσκολλημένη στους τύπους, προάγοντας την γραφειοκρατία και λατρεύοντας την αδράνεια.

Σε πλείστες περιπτώσεις, η αξιοποίηση στελεχών που ξεφεύγουν από την «στενή» όσο και «στεγνή» δημοσιοϋπαλληλιστική νοοτροπία, διαθέτουν αποδεδειγμένο… track record, έχουν όραμα και ενδελεχή γνώση του αντικειμένου τους, γνωρίζουν πώς να κάνουν τη δουλειά, και διαπνέονται από μια νοοτροπία εξέλιξης των πραγμάτων προς κοινό όφελος είναι εξόχως χρήσιμη όσο και αποτελεσματική προκειμένου η χώρα, η κοινωνία, ο Δημόσιος τομέας, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να εισέλθουν σε ένα νέο περιβάλλον εξυπηρέτησης και παροχής υπηρεσιών.

Τα γραφεία της μετεξελιγμένης Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποτελούν γνώριμο έδαφος για τον Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, καθώς την πενταετία 2004-2009 διατέλεσε Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με εξαιρετικά γόνιμα αποτελέσματα.

Και αυτό, καθώς κατά τη διάρκεια της θητείας του δημιουργήθηκαν τα πληροφοριακά συστήματα φορολογίας ακινήτων (ΕΤΑΚ) και περιουσιολογίου (E9), το νέο TAXISNet, το ηλεκτρονικό τελωνείο (ICISNet), το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ELENXIS) μέσω του οποίου διενεργούνται οι φορολογικοί έλεγχοι, η ηλεκτρονική ενημέρωση και εξυπηρέτηση των συνταξιούχων, καθώς επίσης και η ενημέρωση μέσω κινητής τηλεφωνίας (Μ-Taxis).

Ο κατάλληλος άνθρωπος στην ανάλογη θέση! Πόσο, μάλλον, από τη στιγμή κατά την οποία η μέχρι πρότινος Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) από το περασμένο καλοκαίρι αναδιαρθρώθηκε και μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ μετονομάστηκε σε Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ). Η τελευταία, έχει αναχθεί σε κομβικής σημασίας τμήμα γρανάζι, αποτελώντας τον enabler, ουσιαστικά, του συνόλου των ψηφιακών δράσεων, έργων, δραστηριοτήτων και λειτουργιών που σκέφτεται, σχεδιάζει και παρουσιάζει η κυβέρνηση στο σύνολό της και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης επιμέρους.

“Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγική λειτουργία και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και της Δημόσιας Διοίκησης. Υπό αυτό το πρίσμα, η ΓΓΠΣΔΔ διαχειρίζεται τα πληροφοριακά συστήματα του συνόλου των υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ παράλληλα φιλοξενεί τα συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς επίσης και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με αυτούς. Την ίδια στιγμή, μεταξύ των tasks της είναι να μεριμνά για την εύρυθμη όσο και αδιάλειπτη λειτουργία των παρεχόμενων e-υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση μέσω των κεντρικών, περιφερειακών και εφεδρικών υπολογιστικών υποδομών και εφαρμογών της.

Επιπροσθέτως, δίνει εξαιρετικά μεγάλη σημασία και στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, εφαρμόζοντας τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και προστασίας ΙΤ υποδομών, λογισμικών και δεδομένων για την αποφυγή κακόβουλων επιθέσεων.

Πλέον, προβλέπεται πως το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης θα κατευθυνθούν στις υποδομές της Γενικής Γραμματείας προκειμένου με την σειρά της να παρέχονται cloud υπηρεσίες σε ολόκληρο τον Δημόσιο τομέα από το 2022 και έπειτα. Αντανακλαστικά, ενδεχομένως να σκεφτείτε πως η επίτευξη ενός τέτοιου εγχειρήματος και δη στους προαναφερθέντες χρόνους να ανάγεται στην σφαίρα της φαντασίας, εντούτοις όμως ο κ. Αναγνωστόπουλος είναι ξεκάθαρος: “Το όλο project είναι απολύτως εφικτό να πραγματοποιηθεί με τις παραμέτρους που έχουν γνωστοποιηθεί. Απλά, θα πρέπει το δίπολο «ΓΓΠΣΔΔ – φορείς του Δημόσιου τομέα» να συγχρονιστεί και εμείς από την πλευρά μας να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που υπάρχουν από μέρους τους.

Σήμερα, υπάρχουν φορείς που δεν έχουν ιδιαίτερα «θέλω» από πλευράς λ.χ. υπολογιστικής ισχύος, δεδομένων που επιθυμούν να αποθηκεύσουν κ.ά., ενώ δεν λείπουν και άλλοι οι οποίοι κινούνται στο ακριβώς αντίθετο άκρο. Γεγονός που δικαιολογείται τόσο από το μέγεθος όσο και την σημασία τους στην ομαλή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Εκείνο, όμως, που μας έχει εκπλήξει είναι ο βαθμός που επιδιώκουν να μεταφέρουν τα πληροφοριακά τους συστήματα στην Γενική Γραμματεία, απολαμβάνοντας τις ανάλογες υπηρεσίες.

Το αντιμετωπίζουν ως ένα μέτρο ανακούφισης και ελάφρυνσης από την καθημερινή γραφειοκρατία και τις ατέρμονες διαδικασίες για την προμήθεια και του παραμικρού τμήματος εξοπλισμού, την προμήθεια ενός κεντρικού υπολογιστικού συστήματος, την συντήρησή του, τον χώρο στον οποίο θα βρίσκεται, το ανθρώπινο δυναμικό που θα κληθεί να φροντίζει για την απρόσκοπτη λειτουργία του κ.ο.κ. Πλέον, η ευθύνη θα ανήκει στην ΓΓΠΣΔΔ, ενώ οι ίδιοι θα μπορούν να εργάζονται παραγωγικότερα και δίχως την προαναφερθείσα βάσανο. Ήδη, περισσότεροι από 200 φορείς και υπηρεσίες έχουν μεταφέρει τα συστήματά τους στην Γραμματεία και έπεται συνέχεια…”.


Ο πολίτης στην χώρα της… καμίας φοράς!
Οι ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες σε ολοένα και περισσότερες χώρες έχουν πάψει να αποτελούν ζητούμενο και έχουν περάσει στο στάδιο της αναζήτησης περαιτέρω βελτίωσης της χρήσης και λειτουργίας τους. Μπορεί, βέβαια, ο πολίτης να έχει γνώση της… front-office διάστασης του ζητήματος, ωστόσο ο κ. Αναγνωστόπουλος θεωρεί πως το μυστικό μιας επιτυχούς υλοποίησης ενός e-project για το κοινό «κρύβεται» στις ίδιες τις υπηρεσίες ή τους εμπλεκόμενους φορείς του Δημόσιου τομέα. “Ξέρετε, θεωρώ πως τα πάντα ξεκινούν από τον σχεδιασμό της ακολουθούμενης διαδικασίας προκειμένου ο πολίτης να βιώσει στην πράξη πως το έγγραφο ή πιστοποιητικό που σήμερα του ζητάει να προσκομίσει κάποιος δημόσιος φορέας, θα μπορεί αυτός να το αντλεί αυτόματα από την υπηρεσία που διαθέτει την κρίσιμη πληροφορία! Υποθετικά, λοιπόν, ένας πολίτης επισκέπτεται την αρμόδια ΔΟΥ του και χρειάζεται ένα πιστοποιητικό γάμου ώστε να ολοκληρώσει ή να προχωρήσει με μια εκκρεμότητα ή εργασία με την εν λόγω δημόσια υπηρεσία, αντί ο ίδιος να μεριμνήσει να το προμηθευτεί και εν συνεχεία να το προσκομίσει στην Εφορία δαπανώντας ενέργεια και χρόνο, αυτό θα έχει ήδη έλθει αυτόματα στην Εφορία, μέσω της ΓΓΠΣΔΔ, από το μητρώο πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, δίχως να απαιτείται η κατ’ ελάχιστον παρεμβολή από μέρους του πολίτη! Πρόκειται για την περίφημη Διαλειτουργικότητα, η οποία μέχρι σήμερα έχει αποδώσει καρπούς και εντός του τρέχοντος έτους εκτιμώ πως θα επιτευχθεί μια εκθετική αύξηση των ροών των δεδομένων που θα ζητούν και θα λαμβάνουν οι ίδιες οι Δημόσιες υπηρεσίες, συμβάλλοντας στην επίτευξη ενός πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος”.

Τα όσα αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης ηχούν και είναι απολύτως ρεαλιστικά όσο και θεμιτά, λαμβάνουν χώρα διεθνώς εδώ και πολλά χρόνια και ουσιαστικά είναι απορίας άξιο για ποιο λόγο δεν είχαν προχωρήσει από χρόνια.

Ο ίδιος εκτιμά πως απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συνυπάρχουν τρία πράγματα που κατατείνουν προς την ίδια κατεύθυνση: να αντιλαμβανόμαστε τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν, να γνωρίζουμε τον τρόπο να υλοποιήσουμε τις αλλαγές και φυσικά να είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά. “Σε αρχικό στάδιο απαιτείται η ύπαρξη ισχυρής πολιτικής βούλησης. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει μια συγκροτημένη ομάδα που να γνωρίζει πώς να κάνει την δουλειά, καθώς επίσης και στελέχη που να θέλουν και εν τέλει να κάνουν πράξη τα αναγκαία βήματα! Εξυπακούεται πως απαιτούνται οι πόροι, οικονομικοί και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και η κατάλληλη οργάνωση. Όταν, λοιπόν, όλα αυτά συνυπάρχουν, τότε είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε από το wishful thinking στην άμεση υλοποίηση!”.

Ο πλούτος των δεδομένων
Ο Δημόσιος τομέας, οι κρατικοί φορείς και οι ανάλογες υπηρεσίες βασίζουν την λειτουργία τους εν πολλοίς στην ύπαρξη, την αποθήκευση, την επεξεργασία και εν τέλει την αξιοποίηση πλήθους δεδομένων με προσωπική, οικογενειακή, οικονομική, επιχειρηματική και κάθε άλλη χροιά. Σίγουρα θα έχετε γίνει κοινωνοί της φράσης πως τα δεδομένα θεωρούνται ως το νέο… πετρέλαιο! Και από αυτό (δεδομένα, όχι πετρέλαιο προς το παρόν τουλάχιστον) το ελληνικό δημόσιο είναι… ζάμπλουτο. Το ερώτημα του εκατομμυρίου, ωστόσο, είναι πως ακριβώς τα διαχειρίζεται και αξιοποιεί. “Επειδή εκ πεποιθήσεως κοιτάζω προς την επόμενη ημέρα λαμβάνοντας υπόψιν τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, ψηλά στην ατζέντα μας βρίσκεται η επεξεργασία και αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο υπάγεται και ένα σημαντικό project που «τρέχει» η ΓΓΠΣΔΔ αυτή τη στιγμή και αφορά στην ταυτοποίηση των πολιτών. Σήμερα, κάθε πολίτης διαθέτει διαφορετικούς κωδικούς, ωστόσο θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τον ταυτοποιήσουμε ως μοναδική οντότητα στην πληθώρα των συστημάτων των υπηρεσιών. Εάν δεν μπορείς να γνωρίζεις ποιος είναι ο πολίτης σε κάθε σύστημα, αυτομάτως αδυνατείς να του προσφέρεις ενιαίες υπηρεσίες! Πρόθεσή μου είναι στο εγγύς μέλλον η Γραμματεία να παρέχει υπηρεσίες Platform as a Service (PaaS) και Software as a Service (SaaS) προς τους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται”. Όσο για τα πιο μακρινά σχέδια του κ. Αναγνωστόπουλου, περιλαμβάνουν την υλοποίηση του gov.gr και του Ενιαίου Αριθμού Πολίτη σε πλήρη μορφή.

KPIs στο Δημόσιο!
Η ΓΓΠΣΔΔ εκ της φύσεως του αντικειμένου της, σε συνδυασμό και με την πρόσφατη όσο και αισθητή αναβάθμιση του ρόλου που καλείται να παίξει, οφείλει να στελεχώνεται από υψηλής ποιοτικής στάθμης, όσο και κατηρτισμένο new age προσωπικό. Τα tasks και τα projects που πραγματεύονται επί καθημερινής βάσης απαιτεί προσήλωση, συγκέντρωση, γνώση, ευελιξία, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Αντιπαραβάλλοντάς τα με την κάθε άλλο παρά θελκτική προοπτική απασχόλησης στον Δημόσιο τομέα και το ύψος των αμοιβών που προσφέρει, τότε ενδεχομένως στην Γενική Γραμματεία θα μπορέσει να λάβει χώρα ένα «μικρό θαύμα»… Καθώς ο κ. Αναγνωστόπουλος έχει το πλεονέκτημα να έχει θητεύσει και παλαιότερα στην ίδια Γραμματεία, έστω και σε διαφορετική χρονική περίοδο, αλλά και πιο ανθηρή από οικονομικής σκοπιάς, αν μη τι άλλο διαθέτει την εμπειρία και την γνώση ώστε να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε κάθε πιθανή… κακοτοπιά. “Θα πρέπει να σας ομολογήσω πως είμαι υπέρμαχος του ανθρώπινου δυναμικού της ΓΓΠΣΔΔ. Πιστεύω απόλυτα στην αναγκαιότητα κινητροδότησης, στην ηθική αναγνώριση, καθώς επίσης και στην διαρκή επιμόρφωση αναφορικά με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις. Δεν σας κρύβω πως θα εφαρμόσουμε business KPIs σε κάθε τμήμα της Γραμματείας, προκειμένου να έχουμε ενδελεχή όσο και ρεαλιστική εικόνα της παραγωγικής δυνατότητάς μας, να αναδυθούν αδυναμίες ή ακόμη και αστοχίες, να αντιμετωπιστούν ζητήματα στελέχωσης είτε εκπαίδευσης κ.ά. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ουσιαστικά, θα είμαστε σε θέση να τεκμηριώσουμε με αποδεκτά στοιχεία τα όσα πιθανολογούμε ότι ισχύουν. Γιατί όπως ισχύει και διεθνώς, ό,τι δεν μετριέται, δύσκολα μπορεί να βελτιωθεί”.


Πόροι ως αποτέλεσμα της παροχής υπηρεσιών
Το ζήτημα των πόρων συνήθως συνοδεύεται από μια μονότονη επωδό: «Δεν επαρκούν». Κι εάν η ίδια κατάληξη αφορά και την Γενική Γραμματεία, εντούτοις όμως υπάρχουν σκέψεις για την υλοποίηση μιας καινοτόμου προσέγγισης επί του θέματος. Σύμφωνα με τον κ. Αναγνωστόπουλο, από την στιγμή κατά την οποία η Γραμματεία καλείται να αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό και με ένα ευρύ πεδίο, προκειμένου να συγκεντρώσει και να λειτουργήσει πληροφοριακές υποδομές, παρέχοντας ταυτόχρονα πλειάδα υπηρεσιών προς τους επιμέρους Δημόσιους φορείς, τότε κι αυτοί με την σειρά τους οφείλουν να προσφέρουν ένα τμήμα των πόρων τους ως «ανταπόδοση» των παρεχόμενων υπηρεσιών από μέρους της. “Θα τολμούσα να πω πως είναι ουτοπικό να εξυπηρετείς τις υπολογιστικές ανάγκες ενός οργανισμού, δίχως να λαμβάνεις ως αντίκρισμα μέρος των πόρων που έχουν προϋπολογιστεί σε υπολογιστικό, οικονομικό ή ανθρώπινο επίπεδο…”, συμπληρώνει.

«Ανοικτοί» σε resources και ιδέες από τον ιδιωτικό τομέα
Καθώς οι πόροι και δη ανθρώπινοι παίζουν καταλυτικό ρόλο στα έργα, τις δράσεις, τις υπηρεσίες και τις εν γένει ενέργειες που υλοποιεί η ΓΓΠΣΔΔ, θα ήταν παράλογο κάποιος να ισχυριστεί πως επαρκούν ώστε να ανταποκριθούν επαρκώς και αποτελεσματικά στον φόρτο εργασίας και τα πολλά μέτωπα που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Αναγνωστόπουλος κάθε άλλο παρά αρνητικά διάκειται στην διαμόρφωση της διοικητικής δομής της Γραμματείας με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιεί με τον πλέον αποδοτικό και ευέλικτο τρόπο resources που θα προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. “Λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο και τις χρονοβόρες διαδικασίες του Δημόσιου τομέα, θεωρώ πως είναι ως εκ των ων ουκ άνευ η καταφυγή στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα να ολοκληρωθεί ένα έργο. Σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύει να τελματώσει και να κολλήσει στα… περίφημα γραφειοκρατικά διαδικαστικά γρανάζια!”.

Φυσικά, η συνεργασία με τις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα δεν αποτελεί… άγνωστη Ήπειρο για την Γενική Γραμματεία, καθώς μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών υλοποιούν πλειάδα έργων. Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου –στο οποίο ειρρήσθω εν παρόδω διατέλεσε Πρύτανης με τετραετή θητεία (9/2011 έως 1/2016) και Κοσμήτορας της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας- στο αντικείμενο των Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης. Η αναφορά σε ορισμένα -μόνο- από τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος αποσκοπεί στην θεμελίωση (και με το παραπάνω) του δικαιώματος να έχει αποκρυσταλλώσει μια ξεκάθαρη εικόνα περί της εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα στα έργα πληροφορικής. Ποιο το πρόσημο; “Θα έλεγα πως δεν πρόκειται για ένα ζήτημα που δύναται να απαντηθεί μονολεκτικά ή με έναν και μόνο χαρακτηρισμό, θετικό ή αρνητικό. Για παράδειγμα, πολλές φορές η ποιότητα έργων που μας παραδίδονται δεν συνάδει με τις προσδοκίες μας. Ως Γραμματεία θέλω να τονίσω πως είμαστε ανοικτοί, όσο και δεκτικοί σε προτάσεις, συμβουλές, best practices, μεταφορά γνώσης και εν γένει επισημάνσεις από την πλευρά των συνεργατών μας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της αγοράς, που θα μας βοηθήσουν να σχεδιάσουμε και να «τρέξουμε» αποδοτικά όσο και χρηστικά έργα, συστήματα και υπηρεσίες”.

Ένα ακόμη στοιχείο που «τραβά» το ενδιαφέρον στο CV του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι το γεγονός πως στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τα πληροφοριακά συστήματα, καθώς επίσης και οι εφαρμογές σε τομείς όπως οι επιχειρησιακές διεργασίες. Σε συνάρτηση με το εντεινόμενο… κύμα του ψηφιακού μετασχηματισμού που καταγράφεται σε κάθε επιχειρηματική έκφανση, το ερώτημα είναι εάν νομοτελειακά θα καταφέρει να… βρει τον δρόμο και για τον δημόσιο τομέα, μεταβάλλοντας κατεστημένες νοοτροπίες και κακώς κείμενα δεκαετιών. «Όσο κι εάν ηχεί περίεργα, εντούτοις όμως στο Υπουργείο μας και στην ΓΓΠΣΔΔ επιχειρούμε και κάνουμε πράξη τον μετασχηματισμό των δομών και της εν γένει λειτουργίας προς ένα πιο σύγχρονο, αποτελεσματικό, ψηφιακό-friendly μοντέλο. Εξάλλου, αποτελεί όχι απλά πρόθεση, αλλά εκπεφρασμένη πολιτική από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, την οποία έχει αναλάβει και διαμορφώνει σε απτές δράσεις ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης», σημειώνει ο κ. Αναγνωστόπουλος.