Ο Καθηγητής Τηλεπισκόπησης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κωνσταντίνος Καράντζαλος διαδέχεται στη θέση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων τον Αθανάσιο Στάβερη.

Έχει πάνω από 20 χρόνια ερευνητικής εμπειρίας, συμμετοχή και συντονισμό σε περισσότερα από 30 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα αριστείας και ανταγωνιστικότητας.

Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), συντόνισε τη μελέτη για τον σχεδιασμό και υλοποίηση συστήματος μικρών δορυφόρων Παρατήρησης Γης, καθώς και της υπηρεσίας προγραμματισμού δορυφορικών αποστολών Παρατήρησης Γης και έχει εργαστεί ως αξιολογητής σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν τα Δορυφορικά Συστήματα, τις Γεωεπιστήμες και τις Μεθόδους Παρατήρησης Γης, τη Χαρτογράφηση και Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος, τη διαχείριση και ανάλυση Μεγάλων Γεωχωρικών Δεδομένων (Geospatial Big Data), την Όραση Υπολογισμών και την Μηχανική Μάθηση, ενώ έχει δημοσιεύσει σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει αποσπάσει αρκετές διακρίσεις για την επιστημονική συνεισφορά του ερευνητικού του έργου.