Στις πρόσφατες εκλογές του itSMF Hellas, Πρόεδρος αναδείχθηκε ο Κρικόρ Μαρουκιάν, Project Manager του Ομίλου Printec.

Το νέο πενταµελές Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνουν οι Γιώργος Παπούλιας, Επικεφαλής Ομάδας Επιθεωρητών Πληροφοριακών Συστημάτων, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Αντιπρόεδρος, Λευτέρης Λυκουρόπουλος, Διευθυντής Πληροφορικής της ΕΚΧΑ (πρώην Κτηματολόγιο) – Γραμματέας, Δρ. Κωνσταντίνος Δ. Σπυρόπουλος, Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) “Δημόκριτος” – Ταµίας και Βασίλης Ορφανός, Γενικός Διευθυντής Globo Technologies – Μέλος.

Το itSMF Hellas είναι το Ελληνικό Παράρτημα του itSMF, του Διεθνούς Ανεξάρτητου Φόρουµ για τη Διαχείριση Υπηρεσιών Πληροφορικής (IT Service Management) µε παρουσία σε πάνω από 50 χώρες. Το itSMF Hellas είναι προσηλωμένο στην ανάπτυξη και διάδοση των βέλτιστων πρακτικών και προτύπων στη Διαχείριση Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (IT Service Management) µε στόχο την παροχή αποδοτικών και αποτελεσματικών Υπηρεσιών Πληροφορικής και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.