Για το μετασχηματισμό του ΟΤΕ σε μια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας και τη συμβολή του Ομίλου στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας, μίλησε ο Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Παρόχων του Ομίλου ΟΤΕ, Γιάννης Κωνσταντινίδης, σε ειδική ημερίδα που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών της ψηφιακής οικονομίας.

Παράλληλα, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα διαδραστικό workshop για τις αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία στο εργασιακό περιβάλλον, με ομιλήτρια την Διευθύντρια Business Partner Operations Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ, Έλενα Στάσση. Η ημερίδα ήταν αφιερωμένη στην επίδραση του μετασχηματισμού του ΟΤΕ στην ελληνική οικονομία, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Όπως ανακοινώθηκε, το Πανεπιστήμιο θα προχωρήσει και σε ακαδημαϊκή έρευνα με αντικείμενο: «Ευρωπαϊκή ενοποίηση και Τηλεπικοινωνίες: η αξιολόγηση της εμπειρίας για το κράτος, την οικονομία και τους καταναλωτές. Η περίπτωση του ΟΤΕ».

Σημειώνεται ότι το Jean Monnet Centre of Excellence του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο δράσεων για τη διάχυση της γνώσης σχετικά με τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εκπονήσει ακαδημαϊκή έρευνα, με κεντρικό θέμα τη διαχρονική επίδραση του Ομίλου ΟΤΕ στην ελληνική οικονομία. Η διεπιστημονική ερευνητική ομάδα θα δώσει έμφαση στους κλάδους των Οικονομικών, Ευρωπαϊκών και Δημοσίων Πολιτικών, θα απαντήσει καίρια ερευνητικά ερωτήματα μέσω βιβλιογραφικής-θεωρητικής προσέγγισης, εμπειρικής έρευνας και συγκριτικής αξιολόγησης. Η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2018. Ο Όμιλος ΟΤΕ θα καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία ως ένα πετυχημένο παράδειγμα εταιρείας με θετική επίδραση στην ελληνική οικονομία.