Σύμφωνα με πληροφορίες, η KPMG ενισχύει περαιτέρω το δυναμικό της εντάσσοντας τον Μιχάλη Παπαγεωργίου ως Senior Manager του επιχειρηματικού τομέα ΙΤ Advisory από την 1η Σεπτεμβρίου 2014.

Ο Μιχάλης  Παπαγεωργίου, προερχόμενος από το  Business Development Unit της SingularLogic, έχει εκτενή σχετική προϋπηρεσία σε πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες όπως οι Profile, SAP και Real Consulting ενώ διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία στην διαχείριση έργων και ομάδων για την παροχή υπηρεσιών σε μεγάλους πελάτες και διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους της αγοράς.