Συνέντευξη στον Δρ. Κρικόρ Μαρουκιάν, tech strategist, παραχώρησε ο Nathen Harvey, DORA Lead and Developer Advocate, Google Cloud, με αφορμή τη συμμετοχή του, ως keynote speaker, στο 2o συνέδριο DevOps που διοργανώνει η Boussias Events στις 27 Ιουνίου. To συνέδριο θα προσφέρει ολοκληρωμένη γνώση γύρω από το αντικείμενο και θα φέρει στο προσκήνιο την ανάγκη υιοθέτησης των DevOps μεθόδων. Όπως επισημαίνει ο o Nathen Harvey, η DORA χρησιμοποιεί πολλά διαφορετικά κριτήρια για να αξιολογήσει την απόδοση μιας ομάδας.

Οι τέσσερις βασικοί δείκτες της DORA για software delivery performance είναι:

  • Change lead time – Αυτός ο δείκτης αφορά την μέτρηση χρόνου (lead time) που απαιτείται για την επιτυχή ανάπτυξη ενός code commit ή αλλαγής κώδικα μέχρι code deploy στην παραγωγή. Αντανακλά την αποτελεσματικότητα του delivery pipeline.
  • Deployment frequency – Αυτός ο δείκτης αφορά το πόσο συχνά εφαρμόζονται οι αλλαγές της εφαρμογής στην παραγωγή. Η υψηλότερη συχνότητα ανάπτυξης υποδηλώνει μια πιο ευέλικτη και ανταποκρινόμενη διαδικασία παράδοσης.
  • Change fail percentage – Αυτός ο δείκτης αφορά το ποσοστό των deployment που προκαλούν αστοχίες στην παραγωγή, που απαιτούν hotfixes ή rollbacks. Ένα χαμηλότερο ποσοστό αποτυχίας αλλαγής υποδηλώνει μια πιο αξιόπιστη διαδικασία παράδοσης.
  • Failed deployment recovery time – Αυτός ο δείκτης αφορά τον χρόνο ανάκτησης πλήρους λειτουργίας από μια αποτυχημένη ανάπτυξη.

Ο χαμηλότερος χρόνος ανάκτησης υποδηλώνει ένα πιο ανθεκτικό (resilient) και ανταποκρινόμενο σύστημα.

Στο ερώτημα «Ποιες είναι οι αναδυόμενες τάσεις για τις οποίες πρέπει να προετοιμαστούν οι οργανισμοί και πώς η έρευνα της DORA ενημερώνει αυτές τις μελλοντικές κατευθύνσεις», ο κ. Harvey απαντά πως η ερευνητική μελέτη του 2024 εξετάζει τρεις αναδυόμενες τάσεις:

  • Artificial Intelligence (AI) – τι αντίκτυπο έχει η τεχνητή νοημοσύνη στους ανθρώπους, τις διαδικασίες και την τεχνολογία εντός των οργανισμών;
    Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει σημαντικά αποτελέσματα, όπως η οργανωτική απόδοση και η ευημερία των εργαζομένων;
  • Platform Engineering – Αγκαλιάζουν οι οργανισμοί αυτόν τον νέο τρόπο οργάνωσης ομάδων; Πώς επηρεάζει μια προσέγγιση μηχανικής πλατφόρμας την ικανότητα μιας ομάδας να παρέχει γρήγορα και με ασφάλεια λογισμικό;
  • Developer Experience – πώς σχετίζεται η εμπειρία του προγραμματιστή με την παραγωγικότητα του οργανισμού;

«Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή σας για το πώς οι οργανισμοί χαμηλής και μεσαίας απόδοσης αναπτύσσουν ικανότητες, για τις προαναφερθείσες αναδυόμενες τάσεις;». «Ο πειραματισμός είναι το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη αυτών των δυνατοτήτων. Κατανοήστε πώς λειτουργεί η ομάδα σας, δημιουργήστε μερικές υποθέσεις σχετικά με το πώς οι νέες δυνατότητες μπορεί να επηρεάσουν τις βασικές μετρικές σας, δοκιμάστε αυτές τις υποθέσεις. Εν ολίγοις, αγκαλιάστε ένα κλίμα συνεχούς επιμόρφωσης», απαντά.