Ο Νίκος Αναγνωστόπουλος ανέλαβε πρόσφατα καθήκοντα Διευθυντή Πωλήσεων στην εταιρεία Accutech.

Ο Ν. Αναγνωστόπουλος έχει 15ετη  εμπειρία στο κλάδο των πωλήσεων λύσεων πληροφορικής και θα ενδυναμώσει την ομάδα πωλήσεων της Accutech καθώς και  θα αναπτύξει περαιτέρω τους τομείς της ασφάλειας και διαθεσιμότητας πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων. Η Accutech είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής με στόχο το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη υποδομών, τεχνολογιών και λύσεων για την ασφάλεια και τη συνεχή λειτουργία συστημάτων και εφαρμογών καθώς και τη διαθεσιμότητα δεδομένων, αρχές που συμβάλουν στην επιχειρησιακή βιωσιμότητα και συνέχεια (Business Continuity).