Η Inform Π. Λύκος ανακοίνωσε ότι ο Νικόλαος Λύκος και η ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία Lykos AG προχώρησαν στην αγορά συνολικά 4.550 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Inform Π. Λύκος.

Πλέον, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν άμεσα και έμμεσα οι Ν. Λύκος και Lykos AG ανέρχεται σε 12.598.362 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 61,221% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο Ν. Λύκος κατέχει άμεσα 11.069.300 και έμμεσα μέσω της Lykos AG 1.529.062 μετοχές της eταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 53,791%  και 7,43% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, αντίστοιχα.