Η Office Line υλοποίησε επιτυχώς κομβικό έργο για τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΟΑΣΑ, αξιοποιώντας cloud πλατφόρμα της Microsoft (Office365).

Μετά την υλοποίηση του έργου επιτεύχθηκε ο εκσυγχρονισμός της υποδομής υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οργανισμού και η ψηφιοποίηση της διαδικασίας παρακολούθησης των έργων (Project / Task Management). Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε μετάβαση των mailboxes από υποδομή Microsoft Exchange 2010 στο Office365, χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία του οργανισμού και επιτεύχθηκε άμεση πρόσβαση σε ενσωματωμένα εργαλεία collaboration. Για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας παρακολούθησης των έργων επιλέχθηκε πλατφόρμα της Microsoft (SharePoint online), με στόχο την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση των εργασιών του οργανισμού.

Η υλοποίηση του έργου ικανοποίησε τις ανάγκες του ΟΑΣΑ σε θέματα ασφάλειας, ευκολίας διαχείρισης υποδομής και εφαρμογών, ελέγχου και ευκολίας πρόσβασης στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Με την παράδοση του έργου από την Office Line ο ΟΑΣΑ αποκομίζει τα παρακάτω οφέλη: Μείωση του συνολικού κόστους (TCO) των πληροφοριακών υποδομών, ευελιξία στην εσωτερική επικοινωνία του οργανισμού καθώς και τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητάς του, συμμόρφωση στα IT στάνταρ Standards και ελαχιστοποίηση του ρίσκου παραβίασης της ασφάλειας.