Ο Όμιλος 24Media, ψηφιακός εκδοτικός οργανισμός στην Ελλάδα, με ηγετική θέση στις κατηγορίες news, lifestyle & sports και απήχηση σε πάνω από 10 εκατ. επισκέπτες μηνιαίως, επέλεξε το Premium HRM της Data Communication για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών έκδοσης μισθοδοσίας, στοχεύοντας στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του Ομίλου σε κάθε επίπεδο.

Ως στόχοι του έργου τέθηκαν η αναβάθμιση και η πλήρης αυτοματοποίηση των διαδικασιών έκδοσης μισθοδοσίας του Ομίλου 24Media, μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον για την άμεση εξοικείωση των χρηστών και τη γρήγορη εξαγωγή αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η έγκυρη και έγκαιρη εναρμόνιση με τη συνεχώς μεταβαλλόμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, καθώς και ένα σύγχρονο κύκλωμα αδειών – απουσιών. Με την υλοποίηση του έργου Premium HRM από την Data Communication διασφαλίστηκε η κεντρική εποπτεία και η ολοκληρωμένη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου 24Media, με ειδικότερη στόχευση στην άμεση  διασύνδεση – για υποβολή και άντληση στοιχείων – με τον ασφαλιστικό οργανισμό ΕΔΟΕΑΠ, το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, καθώς και το GSIS.

Επιπλέον, διασφαλίστηκε η ολοκληρωμένη διαχείριση των υπολοίπων αδειών και των αρχείων αποστολής στο ΠΣ Εργάνη, μηδενίζοντας την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους. Με την αξιοποίηση του  Premium HRM, ο Όμιλος 24Media, επιτυγχάνει ορθή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και της μισθοδοσίας, γεγονός που επιφέρει άμεση μείωση του λειτουργικού κόστους, καθώς και σφαιρική εικόνα του λογιστηρίου και της διοίκησης, σε ό,τι αφορά την απασχόληση των στελεχών ανά τμήμα, θέση και κέντρο κόστους. Παράλληλα, προσφέρεται η δυνατότητα σύνδεσης με την cloud υπηρεσία Premium HRM web Εργάνη που επιτρέπει από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή σύνδεση στο ΠΣ Εργάνη, για άμεση τροποποίηση ωραρίου και αποφυγή προστίμων.