Ο Όμιλος Εύρηκα (EUREKA Group), o οποίος δραστηριοποιείται στην αγορά για πάνω από 50 χρόνια , με δυναμική παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία και εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 20 γεωγραφικές περιοχές, επέλεξε τη λύση ERP της Entersoft για το ψηφιακό μετασχηματισμό του.

Στόχος του έργου είναι η μετάβαση σε ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα, που θα επιτρέπει την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και την κεντρική  εποπτεία του ομίλου μέσα από ενοποίηση των κρίσιμων λειτουργιών και τον χρηματοοικονομικό έλεγχο. Ταυτόχρονα, στόχος είναι η βελτιστοποίηση όλων των διαδικασιών προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα και η έγκαιρη πληροφόρηση να συμβάλλει στην δημιουργία αξιοποιήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

H διαδικασία έρευνας και αξιολόγησης, η οποία περιελάβανε αρκετές εγχώριες και πολυεθνικές λύσεις λογισμικού, κατέληξε στην επιλογή του Entersoft Business Suite. Καθοριστικοί παράγοντες στην επιλογή της συγκεκριμένης λύσης αποτέλεσαν η ενοποιημένη διαχείριση, εποπτεία αλλά και η βαθιά γνώση των επιχειρηματικών διαδικασιών που προσφέρει το Entersoft Business Suite σε απόλυτη συνάρτηση με τη μεθοδολογία υλοποίησης έργων Πληροφορικής που έχει αναπτύξει με επιτυχία η Entersoft.

Το Entersoft Business Suite θα εγκατασταθεί αρχικά σε όλα τα τμήματα της Ελλάδος και θα καλύψει όλες τις διαδικασίες παραγωγής, οικονομικής αλλά και εμπορικής διαχείρισης, ενισχύοντας έτσι την πελατοκεντρική προσέγγιση της εταιρείας. Στη συνέχεια θα επεκταθεί σε Κύπρο και Ρουμανία ολοκληρώνοντας έτσι όλες τις διαδικασίες, αλλά και την Διοικητική Πληροφόρηση όλου του ομίλου ΕΥΡΗΚΑ.