Οι ανάγκες για μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο και την εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων του ξενοδοχειακού ομίλου Electra Hotels and Resorts ήταν επιβεβλημένες και μαζικές και στο πλαίσιο υλοποιήθηκαν στον Όμιλο συστήματα τα οποία έπρεπε να ακολουθούν τις τεχνολογικές τάσεις της εποχής και τον ανταγωνισμό, με σκοπό κυρίως να απογειώσουν την τελική εμπειρία του πελάτη και να βοηθήσουν στην παραγωγικότητα των εργαζομένων διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των προσωπικών αλλά και εταιρικών δεδομένων.

Ανάμεσα στα έργα που ολοκλήρωσε ο Όμιλος στο πλαίσιο αυτό είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, η εγκατάσταση συστήματος IP-TV με στόχο τη βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας των πελατών του, η υλοποίηση ενός ενοποιημένου custom συστήματος πρόσβασης στο WiFi για τις εγκαταστάσεις του Ομίλου, το οποίο ενσωματώνονταν με το PMS και το loyalty, η συμμόρφωση με το GDPR, η υλοποίηση συστήματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όπως και συστήματος digital και fast check-in και, τέλος, η αναβάθμιση του δικτύου δομημένης καλωδίωσης του ομίλου με οπτική ίνα και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.