Ο Όμιλος Ελλάκτωρ, επέλεξε για τη διασφάλιση των δεδομένων των -εντός και εκτός Ελλάδος- εργοταξίων του, τη λύση backup του οίκου Ahsay.

H λύση καλύπτει το backup λειτουργικών συστημάτων, Virtual Machines, βάσεων δεδομένων και κοινόχρηστων αρχείων των εργοταξίων. Τα δεδομένα του backup αποθηκεύονται τοπικά και στο cloud (Azure), συμπιεσμένα και κρυπτογραφημένα. Όλη η εγκατάσταση έγινε εξ αποστάσεως (remote) και το backup γίνεται αυτόματα, σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες.

Ο καθημερινός έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος γίνεται επίσης remote, μέσα από την κεντρική Web Management Console του συστήματος, από την οποία γίνεται και η διαχείριση και παραμετροποίηση του λογισμικού των εργοταξίων (Bandwidth Management, αλλαγές στα Backup Sets, Integrity Check των Backup Data, κλπ.) Η υλοποίηση (και υποστήριξη) του έργου έγινε από την εταιρεία Arebas, διανομέα των λύσεων Ahsay Backup στην ελληνική αγορά (Authorized Country Distributor).