Ο Όμιλος Eurobank επέλεξε το Τemenos Infinity, το ψηφιακό front office προϊόν της ελβετικής εταιρείας Temenos, και το Temenos T24 Transact, τη νέα γενιά του core banking συστήματος, για να ενισχύσει την επιχειρηματική του ευελιξία και να μειώσει σημαντικά το κόστος ανάπτυξης.

Ο τραπεζικός Όμιλος επέλεξε, επίσης, το Temenos WealthSuite, μια λύση ψηφιακής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που ενσωματώνεται στο Temenos T24 Transact, έχοντας ως στόχο να μειώσει το “time to market” για νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και να εξορθολογήσει την διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

Τέλος, ο Όμιλος θα αξιοποιήσει τα Temenos Αnalytics για τις καμπάνιες μάρκετινγκ που θα τρέχει. Όλα τα παραπάνω προϊόντα θα τρέχουν στην cloud-native, cloud-agnostic και API first τραπεζική πλατφόρμα της Temenos.

Ο Όμιλος έχει προγραμματίσει ένα πλήρες πρόγραμμα ανακαίνισης των συστημάτων Πληροφορικής των θυγατρικών του με την πλατφόρμα της Temenos, ξεκινώντας από την Eurobank Κύπρου, για να ακολουθήσει η Eurobank Private Bank Λουξεμβούργου και κατόπιν οι Eurobank Bulgaria AD (Postbank) και Eurobank AD Beograd (Σερβία).