Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, με στόχο την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στους ασθενείς του, εφαρμόζει με μεγάλη επιτυχία ένα νέο πληροφοριακό σύστημα Document Management System (DMS), το οποίο για πρώτη φορά δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης και αναζήτησης όλων των εγγράφων των ασθενών (ιατρικός φάκελος, αποτελέσματα εξετάσεων, έντυπα συναινέσεων κ.α.) σε ηλεκτρονική μορφή, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της γραφειοκρατίας και του χρόνου εξυπηρέτησης.

Το DMS έχει σημαντικά πλεονεκτήματα για τον ασθενή. Κάθε ασθενής κατά την πρώτη του επίσκεψη στην Ευρωκλινική αποκτά αυτόματα τον προσωπικό του ψηφιακό ιατρικό φάκελο. H αποστολή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων στον ασθενή γίνεται με τη μορφή κρυπτογραφημένου email, μέσω μίας αυτοματοποιημένης διαδικασίας.

Επιπλέον, το DMS προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για το νοσοκομείο, καθώς επιταχύνει σημαντικά διαδικασίες όπως η έκδοση λογαριασμών, ενώ παρέχει απομακρυσμένη πρόσβαση σε χρήστες. Στους δε ιατρούς δίνεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στους φακέλους των ασθενών από όλα τα σημεία εξυπηρέτησης της κλινικής μέσω touch οθονών και real time ενημέρωσης για αποτελέσματα εξετάσεων μέσω κρυπτογραφημένων emails.