Ο Όμιλος Μούχαλη, που δραστηριοποιείται με τις χονδρικές πωλήσεις καπνικών και ζαχαρωδών ειδών, επέλεξε τη πλατφόρμα Mobile CRM της Regate.

Πλέον το Enterprise Mobility του Ομίλου Μούχαλη – o οποίος συνεργάζεται με την Regate από το 2011 –  περιλαμβάνει ομάδες πωλήσεων, εισπρακτόρων, exvan, τεχνικών πεδίου σε όλες τις εταιρείες (Μούχαλης ΑΕ, Άλφα Διανομές ΑΕ, κλπ) και σε όλα τα businesses (καφές, καπνικά, ζαχαρώδη), κάτω υπό την ενοποιημένη πλατφόρμα του Regate Effective Mobile CRM. Συνδέεται με όλα τα backoffice συστήματα του ομίλου και βοηθά στην τεχνολογική αναβάθμιση των εργασιών που γίνονται έξω από τα φυσικά τείχη της κάθε επιχείρησης.