Συμβάλλοντας στην αναβάθμιση Παιδιατρικών Τμημάτων και ΤΕΠ σε Δημόσια Νοσοκομεία

Την αναβάθμιση του ΤΕΠ, ανέλαβε ο φορέας «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», με τη χρηματοδότηση του ομίλου ΟΤΕ. O όμιλος έχει συμβάλει στη δημιουργία, την αναβάθμιση και τον εξοπλισμό Παιδιατρικών Τμημάτων και ΤΕΠ σε 13 Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας, όπου έχουν λάβει ιατρική φροντίδα πάνω από 200 χιλ. παιδιά.