Ο ΟΠΑΠ αναβάθμισε πρόσφατα το πληροφοριακό σύστημα των παιγνιομηχανημάτων PLAY, θέτοντας τις βάσεις για προϊοντικές βελτιώσεις -νέο περιεχόμενο και δυνατότητες- και αναβαθμίζοντας τις υφιστάμενες λειτουργίες του συστήματος.

«Για το σκοπό αυτό, όλα τα λειτουργικά συστήματα και οι application servers αναβαθμίστηκαν στις νεότερες εκδόσεις, βελτιστοποιήθηκε η αρχιτεκτονική στις βάσεις δεδομένων και ανασχεδιάστηκαν περιοχές του λογισμικού για την αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων του συστήματος» δηλώνει στο NetFAX ο Κωνσταντίνος Πανούσης, Head of Technology Service Delivery στον ΟΠΑΠ. Το πληροφοριακό σύστημα επικοινωνεί με τα παιγνιομηχανήματα PLAY με βάση τα τελευταία διεθνή πρωτόκολλα επικοινωνίας για τον κλάδο των τυχερών παιγνίων (G2S).

Μέρος της αναβάθμισης αφορούσε και την υλοποίηση νέων κλάσεων του πρωτοκόλλου επικοινωνίας: «Το πρωτόκολλο επικοινωνίας του πληροφοριακού συστήματος και των παιγνιομηχανημάτων PLAY είναι ανοιχτής αρχιτεκτονικής και εξελίσσεται σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις του κλάδου. Ως αποτέλεσμα, μας δίνεται η δυνατότητα να διαχειριζόμαστε το μεγάλο δίκτυο των παιγνιομηχανημάτων PLAY, που είναι κατανεμημένο πανελλαδικά, και να είμαστε σε θέση να διασφαλίζουμε ανά πάσα στιγμή ότι οι παίκτες μας παίζουν μόνο σε εγκεκριμένο εξοπλισμό και λογισμικό. Επίσης, είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση του εξοπλισμού και δεδομένα σχετικά με τα παιχνίδια» συμπληρώνει ο Κ. Πανούσης. Πέραν των προϊοντικών βελτιώσεων, «η αναβάθμιση αυτή θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου PLAY, μέσα από τον ανασχεδιασμό περιοχών του λογισμικού και τη βελτιστοποίηση των πόρων του συστήματος, γεγονός που θα αυξήσει περαιτέρω τα επίπεδα διαθεσιμότητας και θα αναβαθμίσει την παικτική εμπειρία των πελατών».

Απαντώντας σε ερώτηση του NetFAX για τις κυριότερες προκλήσεις υλοποίησης του έργου, ο Κ. Πανούσης αναφέρει: «Το δίκτυο PLAY έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος και το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. Αυτή τη στιγμή, έχουμε συνδεδεμένα με το πληροφοριακό σύστημα περισσότερα από 320 καταστήματα PLAY και 1.800 πρακτορεία ΟΠΑΠ, και το ωράριο λειτουργίας είναι κατ’ ελάχιστο 16 ώρες ημερησίως. Όπως αντιλαμβάνεται κάποιος, είχαμε στη διάθεση μας περιορισμένο χρονικό περιθώριο, τόσο για τις εργασίες αναβάθμισης, όσο και για το μετασχηματισμό μεγάλου όγκου δεδομένων. Με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου στη λειτουργία των PLAΥ, η διαδικασία αναβάθμισης σχεδιάστηκε και δοκιμάστηκε αρκετές φορές πριν την υλοποίηση της. Παράλληλα, αποφασίστηκε ότι τα καταστήματα θα παρέμεναν κλειστά για μία ημέρα, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ολοκλήρωσης και ελέγχου των εργασιών».