Ο ΟΤΕ ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της Αττικό Μετρό. Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι "Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος TETRA για την Ραδιοκάλυψη των Νέων Επεκτάσεων των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό της Αθήνας και των Νέων Συρμών Σειράς ΙΙ".

Το έργο αφορά στην εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των απαιτούμενων υλικών καλωδιώσεων για ραδιοκάλυψη εσωτερικών χώρων, 8 αναμεταδοτών TETRA, των απαιτούμενων τερματικών TETRA, των απαιτούμενων ανταλλακτικών, προγραμματισμός, δοκιμή και θέση σε λειτουργία των εγκαταστημένων κινητών συσκευών TETRA των 17 Συρμών Σειράς ΙΙΙ, παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και εγγύησης – συντήρησης, προμήθεια και εγκατάσταση νέου καλωδίου LCX στη σήραγγα των σταθμών “Αγ. Παρασκευή” και “Χολαργός”. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στα 4.380.000, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.