Ο ΟΤΕ ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας.

Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι “Παροχή Δικαιωμάτων Χρήσης Οπτικής Υποδομής για την πρόσβαση στο ερευνητικό δίκτυο ΕΔΕΤ από μεγάλες ερευνητικές υποδομές και φορείς περιεχομένου”. Το αντικείμενο του έργου αφορά την προσφορά υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης με απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης για δεκαπέντε (15) έτη, ζευγών οπτικών ινών (ένα ζεύγος οπτικών ινών ανά διαδρομή) για την διασύνδεση σε υπερ-υψηλές ταχύτητες με το καταλληλότερο σημείο παρουσίας του δικτύου ΕΔΕΤ3 των εξής σημαντικών φορέων πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου:

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Νέο Μουσείο Ακρόπολης, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Λευκός Πύργος, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ), Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ-Κέντρο διαχείρισης δικτύου και υπηρεσιών, Θέατρο Απόλλων – Συνεδριακό Κέντρο (Ερμούπολη, Σύρου), Εθνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, και Κόμβος Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μύρινα Λήμνος). Το έργο συνολικά συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσεται μέχρι το διάστημα αυτό στον Άξονα 4 “Επικοινωνίες”, Μέτρο 4.3 “Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης μέσω του ΠΔΕ.

Ο ΟΤΕ ήταν η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 857.999 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.