Ο ΟΤΕ ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο εγκατάστασης και λειτουργίας ασύρματων τοπικών δικτύων σε χώρους εργασίας δημοσίων φορέων ή και στο διαδίκτυο για λογαριασμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι “Εγκατάσταση και Λειτουργία Ασύρματων Τοπικών Δικτύων σε Χώρους Εργασίας Δημοσίων Φορέων”. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στο 1.030.600 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.