Ο ΟΤΕ γνωστοποίησε την πρόθεσή του να καταφύγει στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής για το νέο αναίτιο -όπως υποστηρίζει στη σχετική ανακοίνωση- πρόστιμο.

Ο ΟΤΕ κάνει ιδιαίτερη μνεία στην αναφορά της ΕΕΤΤ για “λογιστικό” όφελος, η οποία -σύμφωνα με τον ΟΤΕ- αφήνει να εννοηθεί ότι επιβαρύνει αδικαιολόγητα τους συνδρομητές του. Ο ΟΤΕ υποστηρίζει πως η αναφορά αυτή είναι δυσφημιστική για τον Οργανισμό, όταν η ίδια η ΕΕΤΤ αποδέχεται στο σώμα της απόφασης ότι δεν αποτυπώνεται ζημία εις βάρος του καταναλωτή.

Και συνεχίζει η ανακοίνωση του ΟΤΕ λέγοντας ότι “Η ίδια απόφαση, που θεωρεί παράβαση μια λογιστική αποτύπωση, γνωρίζοντας ότι δεν συντρέχει πραγματική παράβαση του τηλεπικοινωνιακού νόμου, συστήνει και δεν επιτάσσει στον ΟΤΕ αλλαγή της “παράτυπης” και όχι παράνομης αποτύπωσης, γνωρίζοντας ότι συστημικά κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο. Θα ήταν προτιμότερο βέβαια η ΕΕΤΤ, αν στόχος της ήταν η προστασία του καταναλωτή και όχι η δυσφήμιση του ΟΤΕ, να άφηνε τον ΟΤΕ να κάνει εμπορική πολιτική”.

Τέλος, ο ΟΤΕ εκφράζει την απορία του για την επιβολή προστίμου εξαιτίας των υψηλών τιμών από τον ίδιο τον ρυθμιστή που δεν του επιτρέπει να τις κατεβάσει. Υπενθυμίζεται πως εδώ και ένα χρόνο ο ΟΤΕ έχει καταθέσει στην ΕΕΤΤ οκτώ προγράμματα που αφορούν σε μειώσεις τιμών για τα οποία όμως δεν έχει λάβει ακόμα έγκριση.