Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου, GRECA, το εθνικό όργανο για τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ανακοίνωσε ότι ο Παναγιώτης Γκεζερλής αποφάσισε να ολοκληρώσει την θητεία του στη Γενική Διεύθυνση του Συνδέσμου.

Σημειώνεται ότι ο Παναγιώτης Γκεζερλής τελούσε χρέη Γενικού Διευθυντή του GRECA από τον Ιανουάριο του 2014, ενώ ήταν και από τους πρωτεργάτες στην δημιουργία του Συνδέσμου πριν 3 χρόνια. Ο Παναγιώτης Γκεζερλής σχεδίασε και υλοποίησε πολλές ενέργειες και πρωτοβουλίες του GRECA, δημιουργώντας και θεσμούς, όπως τα εξαιρετικά πετυχημένα eCommerce Networking Days και την Εβδομάδα Ηλεκτρονικού Εμπορίου, εκδηλώσεις και ημερίδες, όπως ePayments & eLegal, ενώ αποτέλεσε και τον συντονιστή της ενέργειας του cross border eCommerce. Ο Παναγιώτης Γκεζερλής θα συνεχίσει να τελεί Γενικός Διευθυντής, μέχρι το νέο Δ.Σ. του GRECA επιλέξει αντικαταστάτη του, μια διαδικασία που πρόκειται να ξεκινήσει μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. στις 30 Ιουνίου.