Ο Π. Πράσσος αποχώρησε για προσωπικούς λόγους από το ξενοδοχείο Nikki Beach Resort & Spa στο Πόρτο Χέλι, όπου ασκούσε το ρόλο του IT & Systems Manager, χωρίς να είναι ακόμα γνωστό το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.

Διαθέτει πλούσια καριέρα, εστιασμένη κυρίως στον τουριστικό κλάδο, έχοντας αναλάβει με επιτυχία στο παρελθόν το άνοιγμα των ξενοδοχείων Nιkki Beach Resort & Spa στο Πόρτο Χέλι (2014), Nikki Beach Resort & Spa Pearl Jumeirah(2015-2016) στο Dubai, καθώς και το Barcelo Hydra Beach(2013). Έχει διατελέσει, επίσης, με επιτυχία IT Manager την περίοδο 2017 – 2018 στο AmanZoe, ένα από τα καλυτέρα ξενοδοχεία της Ευρώπης, ολοκληρώνοντας με επιτυχία διάφορα ΙΤ projects.