Η MyBank, η λύση ηλεκτρονικών πληρωμών, η οποία παρέχει -σε καταναλωτές, εταιρείες και δημόσιους φορείς- τη δυνατότητα πραγματοποίησης και είσπραξης ασφαλών πληρωμών χάρη στην ηλεκτρονική τραπεζική, ανέθεσε στον Πάρη Κορωναίο το ρόλο του Country Representative της MyBank στην Ελλάδα.

Ο Π. Κορωναίος διαθέτει πολυετή γνώση της ελληνικής αγοράς και θα παρέχει τη στήριξή του στην ανάπτυξη της MyBank εντός του ελληνικού ψηφιακού οικοσυστήματος. Έχει εργαστεί στον χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν (eBusiness) για περισσότερα από δέκα χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συνέβαλε στην υλοποίηση πολλών επιτυχημένων έργων, όπως αυτών της καθιέρωσης του πρώτου Σήματος Αξιοπιστίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα (GR.EC.A. Trustmark), την υπογραφή του Κώδικα Δεοντολογίας του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, τη δημιουργία των evolution Awards (τα ελληνικά βραβεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου κι Ηλεκτρονικού Επιχειρείν) και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων. Ο Πάρης έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A.), Επικεφαλής του Τμήματος eTraining της Convert Group, Στέλεχος της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και ιδρυτής της δικής του εταιρείας ψηφιακών εκδόσεων.