Σήμερα, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι έχουν θέσει μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων τους τον εκτενή εξορθολογισμό των λειτουργιών τους, με την ταυτόχρονη δημιουργία νέων επιχειρησιακών μοντέλων. Παράλληλα όμως, εξετάζουν σε βάθος το εύρος των διαθέσιμων νέων τεχνολογιών, προκειμένου να κατασταλάξουν και να μορφοποιήσουν καινούριες προκλήσεις και ευκαιρίες στην αγορά. Μια από τις πολλά υποσχόμενες αναδυόμενες καινοτομίες για τον τηλεπικοινωνιακό κόσμο, δεν είναι άλλη από το blockchain.

Το blockchain απαρτίζεται, ουσιαστικά, από διασκορπισμένες βάσεις (blocks) κάποιων διαρκώς αυξανόμενων, αυτομάτως κατοχυρωμένων καταλόγων. Διαθέτοντας μια σειρά από συνδέσμους σε κάθε προηγούμενο block, αυτή η εκτεταμένη δομή καταγραφής αρχείων, ενέχει ενσωματωμένο επίπεδο ασφάλειας απέναντι στην εν γένει παραβίαση και αναθεώρηση των ίδιων των δεδομένων. Αυτή η εξαιρετικά ανθεκτική όσο και αποτελεσματική έναντι των παραβιάσεων δομή, διευκολύνει τις επαληθεύσιμες και ασφαλείς συναλλαγές δίχως την ανάγκη πιστοποίησης από τρίτους. Κατ’ αυτό τον τρόπο, επιτρέπονται και ενισχύονται οι πάσης φύσεως αυτόνομες συναλλαγές μεταξύ μηχανών.

Εξαιτίας αυτού, το blockchain έχει τη δυνατότητα να μειώσει τον κίνδυνο, αλλά και το ρίσκο της οικονομικής απάτης, ενώ την ίδια στιγμή συμβάλει καταλυτικά και στον εξορθολογισμό των λειτουργιών κάθε τύπου, μορφής και μεγέθους επιχείρησης.

Όταν η λειτουργία “συναντά” τα έσοδα!
Πως μεταφράζεται αυτό για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους; Με μια κουβέντα, σε λειτουργική ευφυΐα και καινούρια μοντέλα προσπορισμού εσόδων. Το blockchain μπορεί να βοηθήσει τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να αναπτύξουν και να παράσχουν έναν πλούτο από ψηφιακές υπηρεσίες, με σαφώς πιο εύκολο όσο και ασφαλή τρόπο. Και το κυριότερο, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος! Πόσο μάλλον, από τη στιγμή κατά την οποία οι telcos παρέχουν την πολλαπλώς απαιτούμενη υποδομή επάνω στην οποία στηρίζεται η πραγμάτωση της ψηφιακής οικονομίας, οπότε αυτομάτως κατέχουν μια μοναδική θέση προκειμένου να εκτείνουν την αξία του blockchain κατά μήκος πολλαπλών πτυχών της ψηφιακής αλυσίδας αξίας. Φανταστείτε μια απλοϊκή αναγωγή: Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών παρέχουν και διασφαλίζουν τους οδικούς άξονες προκειμένου να διευκολύνουν την έλευση των ψηφιακών υπηρεσιών, τη στιγμή κατά την οποία το blockchain ορίζει και θέτει τα όρια ταχύτητας. Καθώς στον πλανήτη δεν υφίσταται -σχεδόν- κάποιος ο οποίος να μην διαθέτει συσκευή κινητής τηλεφωνίας, οι telcos είναι επιφορτισμένοι με την υποχρέωση και το task να δαπανούν σημαντικό μέρος από τον πολύτιμο χρόνο τους προκειμένου να διαχειρίζονται τα προφίλ και τις εν γένει ταυτότητες των χρηστών-πελατών τους. Για παράδειγμα, απαιτείται να ελέγχουν και να παρακολουθούν τα επίπεδα της χρήσης, των δεδομένων των συμβολαίων που έχουν συνάψει, τα όσα ορίζονται σχετικά με την φορητή συσκευή σε επίπεδο hardware, το ιστορικό των χρεώσεων κ.ο.κ., κάθε ενός ξεχωριστά. Καθώς το blockchain εξασφαλίζει μια και μοναδική εκδοχή της αλήθειας, συνίσταται και ως μια πρόσφορη όσο και λειτουργική βάση για την ανάπτυξη και αξιοποίηση ενός απλοποιημένου συστήματος διαχείρισης ταυτότητας. Από την πλευρά του, το identity management δύναται να βοηθήσει σε αποφασιστικό βαθμό στην αποτροπή όχι μόνο της κλοπής στοιχείων της ταυτότητας, αλλά και στο επίπεδο της απάτης περί του roaming. Στοιχείο, αρκούντως χρηστικό όσο και δελεαστικό για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Σήμερα, η διαχείριση των χρεώσεων που σχετίζονται με το roaming των χρηστών-πελατών, απαιτεί και προϋποθέτει την διαδικασία διαχείρισης πολλαπλών συμβολαίων, των υφιστάμενων τιμολογιακών πολιτικών, καθώς επίσης και των επιμέρους τραπεζικών συστημάτων.

Απλοποίηση και ασφάλεια οικονομικών συναλλαγών
Το blockchain μπορεί να απλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις ασφαλείς οικονομικές συναλλαγές μεταξύ τηλεπικοινωνιακών παρόχων, ενώ την ίδια στιγμή τους διατηρούν σε συμμόρφωση και επαφή με τα ίδια τα συμβόλαια που έχουν συνάψει. Τα “έξυπνα” συμβόλαια που προωθούνται και συνδέονται με το blockchain, είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν στη στιγμή την αυθεντικότητα του συνδρομητή, αλλά και τις σχετικές αδειοδοτήσεις για την χρήση του δικτύου ενός παρόχου.

Καθώς το blockchain επιτρέπει την χρήση “έξυπνων” (αυτόνομα, machine to machine) συμβολαίων, εκτιμάται πως σύντομα αναμένεται να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ενεργοποίηση των νέων ψηφιακών υπηρεσιών που σχετίζονται με τα “έξυπνα” σπίτια. Όσο περισσότεροι αισθητήρες βρίσκονται ενσωματωμένοι σε πολλαπλάσιες συσκευές, σε ακόμη περισσότερα σπίτια σε ολόκληρο τον κόσμο, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι αναζητούν έναν απρόσκοπτο και ασφαλή τρόπο διαχείρισης των συμβολαίων χρήσης για τους πελάτες τους. Παρέχοντας στα οικιακά δίκτυα την δυνατότητα αυτόνομης παροχής και παρακολούθησης της χρήσης του δικτύου για μια σειρά από χρήσεις, όπως λ.χ. το ψυγείο και το σύστημα φωτισμού, θα συμβάλει την δραστική μείωση της πολυπλοκότητας της διαχείρισης και χρέωσης αυτών των υπηρεσιών. Αυτά τα ίδια αυτόνομα συμβόλαια μπορούν να λάβουν την μορφή των πληρωμών. Καθώς οι πελάτες συνηθίζουν να χρησιμοποιούν τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας για την πραγματοποίηση πληρωμών, αυτομάτως γεννώνται νέες ευκαιρίες σε μια σειρά από τομείς. Ένας εξ’ αυτών που ήδη γνωρίζει ανάπτυξη, είναι η ιδέα της χρήσης ενός τηλεφώνου (ή του ίδιου του αυτοκινήτου) για την πραγματοποίηση πληρωμών σε διόδια, χώρους στάθμευσης, πρατήρια υγρών καυσίμων κ.ο.κ. Ποια η συμβολή του blockchain σε αυτές τις συναλλαγές; Τους επιτρέπει να υλοποιούνται ταχύτερα, ευκολότερα, και με ακόμη πιο ασφαλή τρόπο, ενισχύοντας τόσο τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών, όσο και τα ταμεία των telcos! Ένα ιδιαίτερα δελεαστικό όσο και σύγχρονο παράδειγμα σχετίζεται με την αναζήτηση τρόπων εκ μέρους των telcos να υποστηρίξουν όσους Δήμους έχουν ήδη διεισδύσει σε λογικές, πρακτικές και εν γένει υπηρεσίες “έξυπνης” πόλης. Σε αυτό το πλαίσιο, τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας του blockchain και της συσχέτισής του με τα αυτόνομα συμβόλαια, μπορούν να βοηθήσουν αποφασιστικά στην περαιτέρω απλοποίηση περίπλοκων σχέσεων, διαχειριζόμενοι ταυτόχρονα τεράστιο πλήθος από διασυνδεδεμένες συσκευές που μπορεί να βρίσκονται λ.χ. σε κτίρια, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, στόλο οχημάτων κ.ο.κ. Μάλιστα, η εν λόγω διαδικασία μπορεί να είναι καταλυτική σε περιοχές που εξυπηρετούνται από πολλαπλά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, επιτρέποντας το αδιάλειπτο brokering των συμβολαίων, καθώς οι ψηφιακές υπηρεσίες διακινούνται σε περισσότερα από ένα δίκτυα.

Θεμελιώδεις αρχές για το μέλλον των τηλεπικοινωνιών
Στη διεθνή τηλεπικοινωνιακή αγορά, αυξάνονται σταδιακά οι περιπτώσεις καινοτόμων παρόχων που δείχνουν να εξετάζουν τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσδώσει το blockchain στην ίδια τους την επιχείρηση. Καθώς επίσης και την ευκαιρία να συνεργαστούν με άλλους σημαίνοντες “παίκτες” της telco βιομηχανίας, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο για λογαριασμό των τελικών χρηστών. Υπό αυτό το πρίσμα, το blockchain θα επιτρέψει στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να βελτιώσουν τις διαδικασίες που άπτονται των πρωταρχικών λειτουργιών τους, την ταχύτητα της επικοινωνίας, καθώς επίσης και τις ανησυχίες που αφορούν τον “ευαίσθητο” τομέα της ασφάλειας. Συμπερασματικά, το blockchain θεωρείται ιδανικό για να βελτιστοποιήσει τον ρόλο του ψηφιακού καταλύτη που μπορούν να παίξουν οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε έναν υπερ-συνδεδεμένο κόσμο. Αν μη τι άλλο, μπορεί να παράσχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που αποκτά νόημα και δη σε όσους το υιοθετήσουν εγκαίρως!