Ο ρόλος του CIO μετασχηματίζεται περισσότερο από ποτέ, με επιπτώσεις τόσο στο οργανωτικό επίπεδο όσο και στο ΙΤ. Αυτές οι αλλαγές, συνδυαζόμενες με την πρόκληση της μετασχηματισμού που περνά η παγκόσμια οικονομία, κάνουν τα παραδοσιακά οργανωτικά μοντέλα του ΙΤ να φαίνονται απαρχαιωμένα. Οι αλλαγές είναι αναπόφευκτες και όσοι εξακολουθούν να αντιστέκονται σε αυτές, δεν έχουν γνώση των κινδύνων.

Με τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων ετών να φαίνεται ότι ξεθωριάζει και τις οικονομίες σε όλο τον κόσμο να αρχίζουν να δείχνουν σημάδια ανάκαμψης, οι επιπτώσεις στους οργανισμούς αρχίζουν μόλις τώρα να γίνονται αντιληπτές. Οι εταιρείες συμπλήρωσαν έναν πολυετή κύκλο περικοπών, απολύσεων και κύκλων λιτότητας και ανανεώνουν το ενδιαφέρον τους για την καινοτομία και την ανάπτυξη, αποζητώντας τις ραγδαίες αλλαγές που θα ωφελήσουν τον οργανισμό. Και περιμένουν – δεδομένης της καταλυτικής επιρροής του ΙΤ σε κάθε οργανισμό – ότι οι Διευθύνσεις Πληροφορικής θα τους βοηθήσουν να υλοποιήσουν αυτές τις αλλαγές. Αυτή η κατάσταση αποτυπώνεται στη μελέτη CIO Barometer 2013 της CSC, όπου παραπάνω από το 65% των 681 διευθυντικών στελεχών του ΙΤ που συμμετείχαν σε αυτή, αναφέρουν ότι η συνεισφορά του ΙΤ σχετίζεται με την καθοδήγηση της καινοτομίας και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω των νέων τεχνολογιών.

Για να αναδείξουν τον ηγετικό τους ρόλο, οι CIOs θα χρειαστεί να επιδείξουν τη σχετικότητά τους με την επιχείρηση, ενισχύοντας τα επιχειρηματικά projects, αναπτύσσοντας προσφορές και κατακτώντας την εμπειρία πελάτη. Για πολλούς CIOs, αυτό θα οδηγήσει τόσο στην υιοθέτηση νέων και επαναστατικών τεχνολογιών, όσο και στην υποστήριξη των παραδοσιακών υπηρεσιών του ΙΤ. Mε αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσουν την εταιρεία τους να γίνει περισσότερο αποτελεσματική. Πολύ περισσότερο, οι σύγχρονες τεχνολογίες (mobility, cloud computing, customer intelligence, social media και η μεγαλύτερη ενσωμάτωση των πληροφοριακών συστημάτων) απαιτούν τη συνεργασία μεταξύ του IT και όλων των υπόλοιπων τμημάτων, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι στο παρελθόν. Οι σημερινές ψηφιακές μετασχηματιστικές δυνάμεις πηγαίνουν πολύ πέρα από την αύξηση της παραγωγικότητας, δημιουργώντας μια πρωτοφανή μεταβολή των επιχειρηματικών μοντέλων.

Οι εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ψηφιακού μετασχηματισμού (Facebook, Amazon, Google, Instagram και eBay) επανακαθορίζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο επικοινωνούν μεταξύ τους, αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες, μοιράζονται πληροφορίες, κοινωνικοποιούνται με τις οικογένειες και τους φίλους τους. Αυτές οι τάσεις διαπερνούν και την αγορά business-to-business. Το, απομονωμένο κάποτε σε «κλειδωμένα» data centers IT, τώρα αγγίζει σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας. Πλέον, οι ακόλουθες τρεις κύριες δυνάμεις μετασχηματίζουν το enterprise IT: το “as a service”, η καταναλωτικοποίηση της τεχνολογίας και η ευελιξία στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, μέσα από μια στενή συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας.

Η τάση της καταναλωτικοποίησης ωθείται σήμερα από την ευχρηστία των social media, την πανταχού παρουσία των φορητών συσκευών και τη διαθεσιμότητα των βασισμένων στο cloud υπηρεσιών. Η ευκολότερη πρόσβαση στην τεχνολογία επιτρέπει στα τμήματα της επιχείρησης να ενσωματώσουν λύσεις του ΙΤ, χωρίς την άμεση συμμετοχή της Διεύθυνσης Πληροφορικής. Προσθέτοντας σε αυτό την τάση του BYOD που συνδέει κάθε είδος συσκευής σε εταιρικά περιουσιακά στοιχεία δημιουργείται μια κατάσταση διάχυσης της τεχνολογίας, όπου πολλά προϊόντα και υπηρεσίες του IT παρέχονται έξω από τον έλεγχο και την ασφάλεια της Διεύθυνσης Πληροφορικής. Καθώς αυτές οι αλλαγές λαμβάνουν χώρα, το ΙΤ και η χρηματοδότησή του ξεφεύγουν από τον έλεγχο της Διεύθυνσης Πληροφορικής της εταιρείας και πηγαίνουν στα χέρια των επιχειρηματικών μονάδων και των εργαζομένων τους.

Με αποτέλεσμα η Διεύθυνση Πληροφορικής να αρχίσει να απομακρύνεται από in-house ανάπτυξη του ΙΤ και τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, τα οποία άλλοτε αποτελούσαν τις κεντρικές δραστηριότητές της. Το ΙΤ καλείται, έτσι, να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην ενορχήστρωση και στη σύνδεση μιας μεγάλης ποικιλίας βασισμένων στο cloud και third party υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να γίνεται μικρότερο, πιο ικανό και πιο στρατηγικό στην εστίασή του. Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω αλλαγών είναι η αναγέννηση της λειτουργίας του ΙΤ.

To cloud δεσπόζει
To cloud computing αλλάζει, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη τεχνολογία, τον τρόπο που το IT και οι CIOs συνεργάζονται με την επιχείρηση. Το cloud προσφέρει εναλλακτικές επιλογές που συχνά μειώνουν το κόστος, αυξάνουν την ταχύτητα και ενισχύουν, σε αντίθεση με ότι πιστεύουν οι πολέμιοι του cloud, την ασφάλεια. To cloud δίνει, επίσης, στο IT πρωτοφανή ευελιξία στο πώς θα παρέχει υπηρεσίες στην επιχείρηση, στους υπαλλήλους, στους συνεργάτες και, το πιο σημαντικό, στους πελάτες. Οι CIOs μπορούν να διαχειριστούν τις απαιτήσεις της επιχείρησης ταχύτερα, χρησιμοποιώντας τα μοντέλα SaaS (Software as a Service) και PaaS (Platform as a Service).

Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ταχύτερα αυτό που θέλουν, όταν το ΙΤ δεν ανταποκρίνεται αρκετά γρήγορα. Αυτή η εποικοδομητική ένταση ανάμεσα στην επιχείρηση και στο IT δημιουργεί νέες ευκαιρίες διαλόγου ανάμεσα στα δύο μέρη. Η σημαντικότητα του cloud αποτυπώνεται στα αποτελέσματα της έρευνας: 72% των ερωτηθέντων το βάζει στις κορυφαίες προκλήσεις για το ΙΤ, 69% το θεωρεί ως μια από τις πιο σημαντικές εξελίξεις για το ΙΤ και το 70% εκτιμά ότι η αξιοποίηση των λύσεων cloud είναι σημαντική για τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης του οργανισμού.

Το mobility γίνεται σημαντικότερο
Η αξία του mobility αυξάνει, καθώς αυτό ταιριάζει με τον τρόπο που ανταγωνιζόμαστε και εργαζόμαστε στο σύγχρονο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης. Δίνοντας στους πελάτες τη δυνατότητα να αποκτήσουν προϊόντα και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τις φορητές συσκευές τους και ενδυναμώνοντας τους υπαλλήλους με το BYOD, προκύπτουν νέες προκλήσεις για τους CIOs. Ποιες συσκευές πρέπει να υποστηρίζονται; Τι συστήματα απαιτούνται για τη διαχείριση των φορητών συσκευών; Λαμβάνοντας υπόψη την ευκολία που οι φορητές συσκευές μπορούν να κλαπούν ή να χαθούν, πώς μπορούν να προστατευτούν τα εταιρικά δεδομένα και συστήματα από τις κλοπές, τους hackers και άλλους εγκληματίες; Αυτές οι ανησυχίες απασχολούν τους CIOs, όπως καταδεικνύει και η έρευνα της CSC. Το 65% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι η ανάπτυξη mobile apps αποτελεί μία από τις κυριότερες προκλήσεις για το ΙΤ σήμερα. Και όλοι, σχεδόν, συμφωνούν ότι το BYOD αποτελεί κορυφαία πρόκληση.

Tα Big data αποκτάνε πραγματική αξία Οπως προβλέπουν οι αναλυτές, έως το 2020 πάνω από 50 δισ. συσκευές θα συνδέονται στο Internet. Ολες αυτές οι συσκευές παράγουν έναν τεράστιο όγκο δεδομένων, συνεισφέροντας στο φαινόμενο των Big Data.Τα Big Data μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να εξορύξουν την αξία από το χείμαρρο πληροφορίας που ρέει από τα νέα ψηφιακά κανάλια, πολλά εκ των οποίων βρίσκονται εκτός του παραδοσιακού data center. Tα Big Data, όταν συνδυάζονται με τα analytics, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη συμπεριφορών στο μέλλον. Τα analytics εστιάζουν στην ανάπτυξη νέων ιδεών και αντιλήψεων, βασισμένων σε προηγούμενα δεδομένα και νέα στατιστικά μοντέλα.

Δεν εκπλήσσει, λοιπόν, το γεγονός ότι στη μελέτη της CSC, το 56% ανάφεραν τα analytics και τα Big Data ως μία από τις σημαντικές εξελίξεις του ΙΤ. Παρομοίως, όταν τους ζητήθηκε να βάλουν σε προτεραιότητα τους τρόπους βελτίωσης της λειτουργικής απόδοσης, πάνω από το 70% των ερωτηθέντων ανάφερε λύσεις για τη διαχείριση της γνώσης, των Big Data και της πληροφορίας. Ηδη, οι κορυφαίοι CIOs εκμεταλλεύονται τα Big Data και τα analytics για να αυξήσουν τις πωλήσεις, να αναγνωρίσουν τάσεις στη συμπεριφορά των πελατών, να κατανοήσουν αγοραστικές συνήθειες, να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες logistics και να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Η σημαντική ασφάλεια
Ολες οι εξελίξεις που αναφέραμε παραπάνω όχι μόνο κάνουν τους οργανισμούς και τους ιδιώτες πιο αποτελεσματικούς και περισσότερο συνδεδεμένους, αλλά και πιο ευάλωτους στους κυβερνοεγκληματίες, στους hackers και στις επιθέσεις malware. To κτίσιμο του νέου οικοσυστήματος που φέρνει το Internet of Things, η μεγάλη αύξηση στον όγκο των δεδομένων και η εξάπλωση του BYOD έχουν ως αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση της έκθεσης στον κίνδυνο. Ενα ακόμα σημαντικό θέμα που απασχολεί του CIOs, ειδικά αυτούς που εργάζονται σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, σχετίζεται με τη ροή των δεδομένων μέσα από τα εθνικά σύνορα.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι μια περισσότερο αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας του ΙΤ και η κυβερνοασφάλεια συγκαταλέγονται στις προτεραιότητές τους, όσον αφορά την κατανομή του IT budget για το 2014. Επιπλέον, πάνω από το 60% αναγνώρισε ως μία από τις κυριότερες συνεισφορές του ΙΤ την προστασία της επιχείρησης, ενώ το 80% ανέφερε ότι η επέκταση της ασφάλειας του ΙΤ αποτελεί κορυφαία πρόκληση. Το CIO Barometer αποτελεί μια ετήσια έρευνα των CSC και TNS Sofres που διεξάγεται με τη συμμετοχή 680 CIOs σε όλο τον κόσμο, αποσκοπώντας στην κατανόηση των ζητημάτων και των τάσεων που απασχολούν τους CIOs σήμερα.