O Γιάννης Χατζηπανταζής, Διευθυντής Πληροφορικής της Neoset, μιλάει για τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να παίξει το ΙΤ στο σύγχρονο επιχειρείν.

Mπορεί το πιο προφανές όφελος που προσφέρει η Διεύθυνση Πληροφορικής στις επιχειρήσεις να είναι η αύξηση της παραγωγικότητας – το οποίο μεταφράζεται σε χαμηλότερη διάρθρωση του κόστους – αλλά υπάρχουν και άλλα οφέλη που μπορούν να βοηθήσουν την αποτελεσματικότητά τους. Η ταχύτητα, η ευκολία της κοινής χρήσης και αποθήκευσης πληροφοριών και η μείωση του ανθρώπινου λάθους μέσω της αυτοματοποίησης μειώνουν το κόστος και αυξάνουν τα έσοδα. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι λόγω του ρόλου του ο CIO έχει μια συνολική εικόνα της λειτουργίας του εκάστοτε οργανισμού σε βάθος. Επομένως, μπορεί να διακρίνει πιο εύκολα δυσλειτουργίες και να προτείνει λύσεις. Επίσης, μπορεί να προωθεί αλλαγές που βοηθούν στην εξοικονόμηση μέσω της ενοποίησης λειτουργιών.

Προκλήσεις για τον Έλληνα CIO
Πιστεύω ότι τρεις είναι οι βασικές προκλήσεις των CIOs σήμερα στην Ελλάδα:

  • Το ορθολογικό management και η διατήρηση του προσωπικού της Διεύθυνσης Πληροφορικής. Όλοι αναγνωρίζουν ότι η διατήρηση των ικανών συνεργατών αυξάνει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, αλλά αυτό δεν είναι τόσο απλό, ειδικά σήμερα που η κρίση έχει πλήξει σχεδόν τους πάντες. Φροντίζοντας να υπάρχει ικανοποίηση από την εργασία τους μπορούμε να αντισταθμίσουμε τη δυσκολία ικανοποίησης των οικονομικών απαιτήσεων.
  • Καινοτομία και τεχνολογική προσαρμογή. Η χρήση τεχνολογιών cloud, οι φορητές συσκευές και τα social media αποτελούν μια σοβαρή πρόκληση ακόμη και για τους καλύτερους CIOs. Η καινοτομία αποτελεί βασικό μοχλό για την ανάπτυξη. Δεν χρειάζεται απαραίτητα η δημιουργία νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, αλλά να γίνει μείωση του κόστους των διαδικασιών και ευθυγράμμιση με τις οργανωτικές δομές της εταιρείας για την προώθηση μιας πιο καινοτόμου οργάνωσης.
  • Κορυφαία προτεραιότητα για πολλές εταιρείες, ακόμη και στη σημερινή αβέβαιη οικονομική συγκυρία, είναι η ανάπτυξη. Παρά τη συνεχιζόμενη μείωση των προϋπολογισμών, οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν, επίσης, μεγαλύτερες απαιτήσεις με λιγότερα χρήματα. Η μείωση των έμμεσων εξόδων και η ελαχιστοποίηση του κόστους μέσω ενοποίησης λειτουργιών συμβάλει προς την επίτευξη του στόχου.

Επενδύοντας στο σήμερα και στο αύριο
Mια επιχείρηση σήμερα οφείλει να επενδύει στο cloud, καθώς αυτό έχει πλέον ξεπεράσει τα δοκιμαστικά στάδια και αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Το cloud μειώνει την εξάρτηση από τη δημιουργία και τη συντήρηση των data rooms. Επομένως, τα overhead expenses μπορούν να μειωθούν σε σημαντικό βαθμό και από σταθερά να γίνουν μεταβλητά. Ένα βασικό ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι το cloud προωθεί την αποδοχή του mobility. Eπενδύσεις χρειάζεται να γίνουν και στα social media. Η ραγδαία ανάπτυξή τους, μετά από αυτή του Internet, έχει αλλάξει την συμπεριφορά των καταναλωτών. Οι φορητές συσκευές έχουν μπει στην καθημερινότητά μας και δημιουργούν ένα άλλο πλαίσιο αναφοράς σε θέματα marketing και πωλήσεων.

Το τελευταίο IT project που υλοποιήσαμε στην εταιρεία μας ήταν η δημιουργία του εταιρικού portal. Συγκεκριμένα πρόκειται για μια λύση Web που, καταρχάς, μείωσε τον αριθμό των e-mails όλου του δικτύου Νeoset, ενώ συνέβαλε στη σωστή διάχυση των εταιρικών πληροφοριών με δομημένο τρόπο. Όλα τα καταστήματα μας έχουν τη δυνατότητα να ανατρέχουν και να αναζητούν πληροφορίες σε ένα περιβάλλον ασφαλές. Ταυτόχρονα εξυπηρετεί και το mobility, καθώς είναι προσβάσιμο από οπουδήποτε. Στο ίδιο περιβάλλον ενσωματώθηκε και η προηγούμενη εφαρμογή Β2Β. Οι τεχνολογίες που σκοπεύουμε να επενδύσουμε είναι η ανάπτυξη εφαρμογών social media, καθώς και η επέκταση του ήδη εγκατεστημένου VM περιβάλλοντος.