Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της Επιχειρηματικής Διεύθυνσης Integrator της SingularLogic, ανέλαβε πρόσφατα ο Σπύρος Ντόκορος.

O Σ. Ντόκορος διαθέτει πολύχρονη εργασιακή εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις, σε μεγάλες εταιρείες. Προέρχεται από την Unisystems, στην οποία εργαζόταν τα τελευταία 7 χρόνια και κατείχε τη θέση του Telecommunications & Enterprise Business Unit Director, ενώ παράλληλα συμμετείχε ως μέλος στο Board of Directors της UniSystems Turkey. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία από την ΑΓΕΤ Ηρακλής ως Project Manager για να συνεχίσει στην  Ιntracom ως Solutions Marketing Director.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου στη συνέχεια διετέλεσε και ως ερευνητής, ενώ κατέχει, επίσης, MBA από το Henley-Brunel University του Ηνωμένου Βασιλείου. Από τη νέα του θέση ο κ. Ντόκορος καλείται να συμβάλει στην ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στην αγορά της υλοποίησης μεγάλων έργων του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, συνδυάζοντας τις αρτιότερες τεχνολογικές επιλογές λύσεων πληροφορικής με τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων προς όφελος του Οργανισμού/πελάτη.