Ο Συνεταιρισμός Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ελλάδος (Σ.Ε.ΗΛ.Ε.) επέλεξε την εφαρμογή WinEra ERP, της Data Communication, για την πλήρη online παρακολούθηση των δραστηριοτήτων, τόσο της κεντρικής διαχείρισης, όσο και των επτά υποκαταστημάτων του.

Συγκεκριμένα, με την εγκατάσταση του WinEra ERP, ο Σ.Ε.ΗΛ.Ε. εξασφαλίζει τη γρήγορη και ασφαλή τιμολόγηση, χονδρικής και λιανικής, σε όλα τα υποκαταστήματά του, καθώς και τη δυνατότητα ενημέρωσης όλων των αποθεμάτων του Συνεταιρισμού και των πελατών του, τόσο ανά κατάστημα, όσο και συνολικά. Παράλληλα, η κεντρική διαχείριση του Σ.Ε.ΗΛ.Ε. έχει πλέον τη δυνατότητα online ενημέρωσης και ελέγχου όλων των καταστημάτων, τόσο σε οικονομικό, όσο και σε πληροφοριακό επίπεδο. Επιπλέον, το WinEra ERP επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση του Συνεταιρισμού με απόλυτη ακρίβεια και ασφάλεια, διασφαλίζοντας την τήρηση των φορολογικών του υποχρεώσεων.