Τα καθήκοντα του Digital Marketing Director στην Blissprojects για Ελλάδα και Μέση Ανατολή ανέλαβε ο Tάσος Προδρόμου, προερχόμενος από την Progressive PR, όπου ασκούσε τα καθήκοντα του Digital Manager.

Στο πλαίσιο της νέας του θέσης, ο Τάσος Προδρόμου θα συμβάλει στη διεύρυνση των τεχνολογιών και καινοτόμων υπηρεσιών της Blissprojects και στην επέκταση της εταιρείας σε νέες αγορές του εξωτερικού.