O Χρήστος Ν. Παπαμιχαήλ, Διευθυντής Πληροφορικής Amalia Hotels, αιτιολογεί γιατί σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η αποδιδόμενη στον Ηράκλειτο ρύση «τα πάντα ρει» χαρακτηρίζει με τον καλύτερο τρόπο τη Διεύθυνση Πληροφορικής.

Στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον που χαρακτηρίζει το ΙΤ σήμερα, όπου αφενός οι πελάτες έχουν αυξημένες απαιτήσεις, ζητώντας τα πάντα … χθες και δωρεάν, και αφετέρου η τεχνολογία, με την ταχυτάτη και αδιάλειπτη δημιουργία προϊόντων, τα οποία πριν καλά – καλά κατανοηθούν και χρησιμοποιηθούν σε επαρκή βαθμό, έχουν αντικατασταθεί με άλλα νεότερα, καταδεικνύουν με το χαρακτηριστικότερο τρόπο σήμερα τη σχέση του Διευθυντή Πληροφορικής με τον business και το IT.

Θεωρώ, δηλαδή, ότι ένας CIO σήμερα βρίσκεται πολύ κοντά στο business, ώστε να παίρνει απευθείας τα «μηνύματα», ενώ παρακολουθεί τις εξελίξεις στο IT για να δύναται, εγκαίρως, να προσαρμόσει τα συστήματά του προς όφελος επιχείρησης. Θα ήθελα, επιπλέον, να σας υπενθυμίσω ότι τα εργαλεία από μόνα τους δεν κάνουν τίποτα. Ο τρόπος που θα τα χειριστούμε έχει σημασία και δίνει λύσεις στα προβλήματα που μας απασχολούν. Έτσι, ακόμα και αν ο Διευθυντής Πληροφορικής διαθέτει τα σούπερ συστήματα, με απόλυτη διαθεσιμότητα (1.000/1.000), με άψογες λύσεις backup και disaster recovery, εάν αυτά δεν αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για τους χρήστες, τότε αυτός έχει αποτύχει στο έργο του.

Τουριστική καινοτομία
Όσον αφορά τον τουριστικό κλάδο ειδικότερα, με την Ελλάδα να βρίσκεται ανάμεσα στις πιο ανταγωνιστικές τουριστικές χώρες και τη συμμετοχή της τουριστικής βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας μας να αγγίζει το 20%, οι τουρίστες δεν εξαρτώνται, πλέον, από τους παραδοσιακούς tour operators και το τυποποιημένο προϊόν που αυτοί τους παρέχουν, αλλά μοιραζόμενοι με άλλους επισκέπτες εμπειρίες και λαμβάνοντας από αυτούς ταξιδιωτικές συμβουλές, συνθέτουν το δικό τους δυναμικό τουριστικό προϊόν – επιλέγοντας το είδος των υπηρεσιών, τον προορισμό και το κατάλυμα που θα τους φιλοξενήσει, τη δραστηριότητα που θα έχουν κατά την παραμονή τους, καθώς και ότι άλλο τους ενδιαφέρει και όλα αυτά αντλώντας και επεξεργαζόμενοι την τουριστική πληροφορία από το διαδίκτυο.

Έτσι, οι κρατήσεις πλέον γίνονται, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό και συνήθως την τελευταία στιγμή, μέσω διαδικτυακών καναλιών, καθώς και από την εταιρική ιστοσελίδα των καταλυμάτων. Άρα, η επιχείρηση θα πρέπει να επενδύσει τεχνολογικά στην ενίσχυση των λύσεων που απαντούν στις ανωτέρω αναζητήσεις των εν δυνάμει πελατών της, με τη χρήση mobile εργαλείων, συμβατών με αυτά των πελατών της, μέσω των οποίων θα αντλούν, επεξεργάζονται και προσθέτουν δεδομένα από και προς την εταιρική βάση, που θα βρίσκεται στο cloud, με την όποια μορφή του (Public, Private, Hybrid). Στο σημείο αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε την εκπαίδευση και εξειδικευμένη κατάρτιση των εργαζομένων, καθιστώντας τους αποδοτικότερους και ποιοτικότερους, με στόχο να μην υπάρχουν περιορισμοί τόπου και χρόνου, στον τρόπο που αυτοί παρέχουν την εργασία και τις υπηρεσίες τους προς τους πελάτες.

Τέλος, η συμβολή της Πληροφορικής στην υλοποίηση της στρατηγικής της επιχείρησης, με τις νέες συνθήκες που επιβάλλουν μια εξελιγμένη και συγχρονισμένη ηλεκτρονική παρουσία του τουριστικού προϊόντος, έχει να κάνει, κυρίως, με την έγκαιρη παροχή καινοτόμων λύσεων, με σκοπό την προβολή και διαμόρφωσή του, αυξάνοντας, έτσι, την ανταγωνιστικότητά της και προσδίδοντάς της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Συμβάλει, επίσης, παρέχοντας ομοιογένεια στα μέλη που την απαρτίζουν, επιτυγχάνοντάς το, μεταξύ άλλων, και με την ορθή και αδιάλειπτη επικοινωνία μεταξύ τους με σύγχρονες μεθόδους.