Η τεχνολογία παρέχει σύγχρονες λύσεις για κάθε ανάγκη αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων, ωστόσο ο βαθμός αξιοποίησής τους είναι εκείνος που θα καθορίσει την επιτυχία των οργανισμών κι επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή.

  NW: Ποιές είναι οι κυριότερες εξελίξεις στις τεχνολογίες αρχιτεκτονικής και διαχείρισης storage;

Κ. Αγγελακόπουλος: Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που θα αναπτυχθούν και θα επικρατήσουν στην νέα ψηφιακή εποχή που διανύουμε, είναι αυτές που στρατηγικά πιο γρήγορα και αποτελεσματικά θα συγκεντρώσουν, θα αναλύσουν, και θα εκμεταλλευτούν τα δεδομένα και τη δυναμική τους. H τεχνολογία και η αρχιτεκτονική του storage αποτελεί βασικό πυλώνα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τα δεδομένα οδηγούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και η αξιοποίησή τους καθορίζει την επιτυχία κάθε σύγχρονου οργανισμού. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βασίζεται στον εκμοντερνισμό του ΙΤ και στον αυτοματισμό παροχής υπηρεσιών στον τελικό χρήστη.

Οι κύριες τάσεις και τεχνολογίες που χαρακτηρίζουν μια μοντέρνα υποδομή είναι:

 • Flash, εξασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία στην αποθήκευση των δεδομένων.

Σε επίπεδο διασύνδεσης, η NVMe (Non Volatile Memory Express) τεχνολογία – ένα υψηλής απόδοσης πρωτόκολλο, αξιοποιεί τις δυνατότητες και τον παραλληλισμό των νέων ισχυρών CPUs και των Flash μέσων αποθήκευσης.

Σε επίπεδο μέσου αποθήκευσης, η Storage Class Memory (SCM) τεχνολογία έρχεται για να να προσφέρει ανώτερη απόδοση σε σχέση με τα σημερινά Flash (NAND based) μέσα αποθήκευσης, και έρχεται να γεφυρώσει το κενό μεταξύ flash drives και volatile memory (DRAM).

 • Scale-out: Η αρχιτεκτονική ανάπτυξη του storage οριζόντια και κάθετα εξασφαλίζοντας μέγιστη ευελιξία, εύκολη διαχείριση και οικονομία Η υποδομή ξεκινά με τους απαραίτητους, ελάχιστους αναγκαίους πόρους επεκτείνεται ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού, την στιγμή που είναι αναγκαίο (“pay as you grow”)
 • Software defined: Το λογισμικό του storage αποσυνδέεται πια από το hardware. Δημιουργούμε storage και αποδίδουμε χωρητικότητα με enterprise χαρακτηριστικά και πολύ υψηλό επίπεδο απόδοσης, χρησιμοποιώντας τα εσωτερικά drives των servers (SSDs, μηχανικά drives ή και PCIe flash κάρτες) μέσω software, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένου storage υλικού.
 • Cloud – enabled: Δυνατότητα μετακίνησης δεδομένων και εφαρμογών (από και προς το cloud) καθώς και ο ορισμός πολιτικών με βάση τις οποίες αποδίδονται τα data services στους χρήστες

Τέλος μια πολύ πρόσφατη τάση που δίνει μια άλλη διάσταση είναι οι ενσωματωμένες Artificial Intelligence and Machine Learning λογικές και αλγόριθμοι. Οι λύσεις storage της Dell EMC είναι βασισμένες στους πιο πάνω πυλώνες, και αποτελούν την αιχμή του δόρατος στο «ταξίδι» προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

  Από πολλά στελέχη του χώρου γίνεται μία “διάκριση” σε ότι αφορά στα δεδομένα που θα είναι σε “άμεση ζήτηση”, και σε εκείνα που αποθηκεύονται και η “ζήτηση” για αυτά δε θα είναι τόσο “άμεση”, αναφορικά με τις αντίστοιχες τεχνολογίας αρχιτεκτονικής και διαχείρισης storage που θα αναπτύσσονται στο εξής. Ποιά είναι η δική σας άποψη;

Οι ανάγκες των εφαρμογών για αποθήκευση των δεδομένων δεν είναι όμοιες. Υπάρχουν εφαρμογές που απαιτούν real-time πρόσβαση, ανάκτηση και επεξεργασία δεδομένων, ενώ άλλες εφαρμογές είναι περισσότερο ανεκτικές (για παράδειγμα αρκετές νέες cloud based εφαρμογές).

Ακόμη και τα ίδια τα δεδομένα υπόκεινται σε μια διαδικασία γήρανσης (δηλ. νέο-εισερχόμενα δεδομένα ζητούνται και προσπελάζονται με υψηλότερη προτεραιότητα από τις εφαρμογές, αλλά με την πάροδο του χρόνου η προτεραιότητα αυτή μειώνεται σταδιακά και τελικά καταλήγουμε στην αρχειοθέτησή τους).

Η Dell EMC ήταν πρωτοπόρος στην απάντηση αυτής της ανάγκης για ευέλικτη και οικονομική αποθήκευση των “hot” και των “cold” δεδομένων: με την υιοθέτηση και υλοποίηση του Storage Tiering. Αρχικά, μέσα στο ίδιο storage αξιοποιώντας διαφορετικής τεχνολογίας μέσων αποθήκευσης (π.χ. Flash για τα Hot δεδομένα και μηχανικά drives για τα cold) όπου το ίδιο το storage παρακολουθεί τις IO ανάγκες των δεδομένων και τα ανακατανέμει αυτόματα, χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης.

Σήμερα όμως λόγω της εξέλιξης της Flash τεχνολογίας (μεγαλύτερα σε χωρητικότητα και αξιόπιστα FLASH μέσα αποθήκευσης), αλλά και λόγω της ανάπτυξης τεχνολογιών που επιτρέπουν αποθήκευση περισσότερων δεδομένων σε μικρότερη χωρητικότητα (deduplication, compression και thin provisioning) χωρίς επίπτωση στην απόδοση, επικεντρωνόμαστε σε All Flash λύσεις, χρησιμοποιώντας τα μηχανικά μέσα αποθήκευσης για δευτερεύοντα workloads και κυρίως σε λύσεις αρχειοθέτησης.

Επιπλέον, όντας στην cloud εποχή πια, βγαίνοντας από τα όρια του storage ή και ακόμα του Data Center, χρησιμοποιούμε το Cloud σαν ένα επιπλέον επίπεδο αποθήκευσης, στέλνοντας αυτόματα και διαφανώς δεδομένα είτε στο Private είτε στο Public Cloud, που μπορεί να ανακληθούν και να επεξεργαστούν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.


  Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η επίδραση της τεχνολογίας Internet of Things στην αντιμετώπιση και διαχείριση της αρχιτεκτονικής του storage;

Η εντυπωσιακή είσοδος τεχνολογιών IoT στο επιχειρησιακό πλαίσιο, δημιουργεί νέες ανάγκες και αποτελεί μέρος του σύγχρονου υπολογιστικού μοντέλου που περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση των mobile υπηρεσιών, των κοινωνικών δικτύων και λύσεων cloud, μαζί με την ανάλυση δεδομένων και το Internet of Things.

Οι περισσότεροι οργανισμοί καλούνται να υποστηρίξουν επιχειρηματικά μοντέλα με παραδοσιακά στοιχεία, αλλά και νέες λύσεις που καλύπτουν τις απαιτήσεις τους και επιτυγχάνουν μια ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας.

Συχνά, όπως π.χ. σε μεγάλους όγκους δεδομένων που παράγονται στις τεχνολογίες IoT – ροές δεδομένων απαιτούν άμεσο χειρισμό και η μεταφορά τους στο cloud συνήθως είναι μια μη πρακτική λύση κυρίως λόγω τεχνικών περιορισμών (bandwidth, latency), αλλά και κόστους, ασφάλειας δεδομένων και αξιοπιστίας δικτυακών συνδέσεων. Με τον τρόπο αυτό, κρίνουμε ότι η επεξεργασία των δεδομένων θα πρέπει να πραγματοποιείται εκεί που παράγονται τα δεδομένα.

Άρα η ανάγκη για λύσεις storage που είναι αξιόπιστες, αποτελεσματικές, εύκολες στη διαχείριση, μπορεί να υποστηρίζουν μεγάλους όγκους αδόμητων δεδομένων που έρχονται από διάφορες «πηγές» και πρωτόκολλα και που θα πρέπει να αναλύονται επί τόπου, χωρίς την ανάγκη να περάσουν από χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες extraction – translation – loading (ETL) είναι επιτακτική. Και εδώ είναι το σημείο που η Dell EMC εστιάζει.

  H κατακόρυφη άνοδος των τεχνολογιών που βασίζονται στο cloud έχει αυξήσει τους υποστηρικτές της άποψης ότι η ύπαρξη “τοπικού storage” στις επιχειρήσεις είναι πλέον από πολύ λιγότερο, έως και καθόλου απαραίτητο. Ποιά είναι η δική σας γνώμη;

Όπως σημειώσαμε και παραπάνω, όλες οι εφαρμογές καθώς και οι ανάγκες αποθήκευσης δεν είναι όμοιες. Για παράδειγμα, αναλυτές προβλέπουν ότι μέχρι το έτος 2020, το 70% μεγάλων οργανισμών θα έχει τουλάχιστον ένα mission critical workload που εκμεταλλεύεται τα big data analytics σε πραγματικό χρόνο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο βασικός περιοριστικός παράγοντας εκσυγχρονισμού του data analytics περιβάλλοντός τους, ή την μετάπτωση «παραδοσιακών» εφαρμογών σε real time processing, καθώς και για την επεξεργασία όλο και μεγαλύτερου μεγέθους δεδομένων, είναι η πλατφόρμα αποθήκευσης.

Μπορούμε να σκεφτούμε και άλλα παραδείγματα (π.χ. κανονιστικοί λόγοι, εγγυημένα Service levels για κρίσιμες εφαρμογές, ασφάλεια κ.λπ.) που οδηγούν στην ανάγκη για τοπικό storage το οποίο αναπτύσσεται παράλληλα με τις λύσεις cloud. Για αυτό άλλωστε και εμείς, σαν Dell EMC, επενδύουμε, δημιουργούμε, αναπτύσσουμε, προωθούμε λύσεις που βασίζονται σε τοπικό, αυτόνομο storage. Επίσης, εκμεταλλευόμαστε το cloud και σαν εξωτερικό “storage tier”, μεταφέροντας διαφανώς και αυτόματα δεδομένα από και προς το cloud.

  Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι κυριότερες αλλαγές που φέρνουν τα big data analytics στη δομή και τη διαχείριση του storage, και ποιες πιστεύετε ότι αναμένεται να φέρουν ακόμα;

Η μεγάλη πλειοψηφία των δεδομένων που δημιουργούνται τελευταία είναι σε αδόμητη μορφή και περιέχει πολύτιμη πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επεξεργασία και αξιοποίηση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πάνω από το 80% της νέας χωρητικότητας που παράγεται ανά τον κόσμο θα είναι μη δομημένα δεδομένα.

Άρα δεδομένα που προέρχονται από διάφορες πηγές και πρωτόκολλα επικοινωνίας, πρέπει να αποθηκεύονται, να προστατεύονται και να ασφαλίζονται, και να είναι διαθέσιμα σε εφαρμογές για την ανάλυσή τους. Η τεχνολογία για τη συλλογή, αποθήκευση και ανάλυση αυτών των δεδομένων ωριμάζει γρήγορα, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους για την αποτελεσματική διαχείριση τους. Στόχος είναι μια απλή, κλιμακωτή (scale-out) και αποτελεσματική πλατφόρμα για την αποθήκευση μεγάλων όγκων αδόμητων δεδομένων που επιτρέπει σε διάφορες εφαρμογές να διαχειριστούν ένα αυξανόμενο όγκο δεδομένων χωρίς τους περιορισμούς που χαρακτηρίζουν τα παραδοσιακά συστήματα αποθήκευσης. Αυτή η λύση θα πρέπει να επιτρέπει στους οργανισμούς να δημιουργήσουν μια «δεξαμενή» δεδομένων (data – lake) όπου θα μπορούν να αποθηκεύουν τα δεδομένα τους και να επεκτείνουν τη χωρητικότητα, τις επιδόσεις ή το επίπεδο προστασίας ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Σημαντικός παράγοντας είναι η δυνατότητα άμεσης ανάλυσης των data, στην μορφή που αποθηκεύονται χωρίς την ανάγκη μετατροπής τους (extraction – translation – loading (ETL)). Κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ δύσκολο καθώς και χρονοβόρο και κοστοβόρο (επιπλέον χωρητικότητα για την μετατροπή των δεδομένων) για μεγάλους όγκους.

Πολύ σημαντική είναι η δυνατότητα «έξυπνης» αποθήκευσης που απλοποιεί την διαχείριση και απελευθερώνει ανθρώπινους πόρους και χρόνο. Και μόνο με την υιοθέτηση Artificial Intelligence / Machine learning λογικών από το λειτουργικό σύστημα της λύσης μπορεί να επιτευχθεί. Η Dell EMC εργάζεται και παρέχει λύσεις βασισμένες σε όλους τους πιο πάνω άξονες που δίνουν άλλη διάσταση στον τομέα των big data analytics και στις storage ανάγκες που συμπαρασύρουν.


  Ο όγκος της πληροφορίας που αποθηκεύεται ψηφιακά αυξάνει συνέχεια. Εκτιμάτε πως αυτό θα οδηγήσει κάποια στιγμή σε ένα είδος “αδιεξόδου” τόσο τις εταιρείες που προσφέρουν προϊόντα storage, όσο και εκείνες που θέλουν να αποθηκεύσουν τα δεδομένα τους;

Είναι μια πρόκληση, αλλά με κανένα τρόπο δεν αποτελεί αδιέξοδο. Και αυτό για πολλούς λόγους:

 • Τα μεγέθη των μέσων αποθήκευσης αυξάνονται και αυτά (π.χ. χρησιμοποιούμε σήμερα FLASH drives χωρητικότητας μεγαλύτερης των 15 TB!). Μια λύση storage μπορεί να εξυπηρετήσει πολλά PB δεδομένων, χωρίς την δημιουργία storage silos
 • Ενσωματώνουμε λογικές έξυπνης αποθήκευσης των δεδομένων (thin provisioning/over provisioning, data deduplication και compression) χωρίς επίπτωση στην απόδοση και χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης, ώστε να αποθηκεύονται περισσότερα δεδομένα σε μικρότερο αποθηκευτικό χώρο.
 • Εκμεταλλευόμαστε cloud τεχνικές, σαν επιπλέον επίπεδο αποθήκευσης για τον χρήστη εξασφαλίζοντας τα επιθυμητά service levels .
 • Ενσωματώνουμε λογικές και λογικές Artificial Intelligence/Machine Learning στις λύσεις μας, όπου το storage εξοικειώνεται με το workload, και αυτορρυθμίζεται για να προσφέρει τους αναγκαίους πόρους για τη επίτευξη της επιθυμητής απόδοσης και service level.
 • Οι λύσεις μας εκμεταλλεύονται όλους τους πυλώνες που αναφέραμε προηγουμένως (Flash, Scale-out, Cloud, Software Defined, Trust) και εκμεταλλεύονται όλες τις εξελίξεις στην τεχνολογία για να προσφέρουν την καλύτερη λύση στο επιθυμητό επίπεδο κόστους (value for money)
 • Απλοποιούμε την διαχείριση και την φέρνουμε πιο κοντά στο λειτουργικό σύστημα και την εφαρμογή
  Εκτιμάτε ότι οι απαιτήσεις ασφάλειας προσωπικών δεδομένων που φέρνει ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός GDPR θα έχουν επίδραση στην αρχιτεκτονική και τη διαχείριση του storage;

Η Dell EMC όντας πρωτοπόρος στις λύσεις αποθήκευσης των δεδομένων, ανέκαθεν είχε και έχει στο κέντρο της προσοχής της την ασφάλεια των δεδομένων και των χρηστών.

Λογικές όπως το encryption των δεδομένων στο storage (Data at Rest Encryption), και των δεδομένων που αντιγράφονται, μέσω ισχυρότατων αλγορίθμων, ο τρόπος με τον οποία γίνονται authenticate οι χρήστες, το logging και το auditing των ενεργειών που εκτελούνται στο storage, το Role Based Access Control των χρηστών, η ασφαλής «απομόνωση» των δεδομένων ανά πελάτη σε multi – tenant περιβάλλοντα, είναι μερικά μόνο παραδείγματα.

Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, κορυφαίοι πελάτες, με μέγιστη ευαισθησία στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων έχουν επιλέξει τις λύσεις μας. Άρα τολμούμε να πούμε ότι η εφαρμογή του κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας βρήκε έτοιμους.

Αναγνωρίζουμε ότι συχνά βλέπουμε σε πελάτες μας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις κανονιστικές επιταγές, την τάση να προχωρούν σε μαζική κρυπτογράφηση δεδομένων (ολόκληρες βάσεις δεδομένων ή encryption σε επίπεδο host). Αυτό έχει επίπτωση στον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων, πρακτικά καταργώντας τα οφέλη που κερδίζει κάποιος μέσω των τεχνολογιών για «έξυπνη» αποθήκευση (deduplication και compression).

Σαν εταιρεία παρακολουθούμε αυτή την τάση και είμαστε σε επαφή συμβουλεύοντας τους πελάτες για τις βέλτιστες προσεγγίσεις που θα ικανοποιούν και τις κανονιστικές οδηγίες και ταυτόχρονα θα εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του έξυπνου storage (π.χ. encryption μόνο των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και όχι ολόκληρης της βάσης).