Σχεδόν οι μισοί από τους μεγάλους οργανισμούς θα υιοθετήσουν το υπολογιστικό μοντέλο του υβριδικού cloud μέσα στα επόμενο τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Gartner.

Οπως καταδεικνύει πρόσφατη μελέτη της Gartner, υπάρχει μια εμφανής τάση για την υιοθέτηση υπηρεσιών cloud που θα συνδυάζουν την επεκτασιμότητα του public cloud και την ασφάλεια των ιδιωτικών data centers. Η Gartner εκτιμάει ότι η ενσωμάτωση του υβριδικού cloud θα επιταχυνθεί, καθώς το ιδιωτικό cloud αρχίζει να περνάει σε μια φάση κορεσμού. Σήμερα, το υβριδικό cloud έχει το ίδιο επίπεδο αποδοχής με αυτήν που είχε το private cloud τρία χρόνια πριν – οι τρέχουσες υλοποιήσεις είναι χαμηλές, αλλά οι προσδοκίες είναι μεγάλες, σύμφωνα με την Gartner.

Τα τρία τελευταία χρόνια το private cloud ωρίμασε και χρησιμοποιείται σχεδόν στο 50% των μεγάλων οργανισμών. Το ίδιο σχήμα ωρίμανσης φαίνεται ότι θα ακολουθήσει και το υβριδικό cloud, καθώς εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιείται από το 50% των οργανισμών, έως το 2017. Το υβριδικό cloud αποτελεί ένα περιβάλλον όπου κάποιοι πόροι διαχειρίζονται “in-house” και κάποιοι άλλοι εξωτερικά. Το concept του υβριδικού ΙΤ επιτρέπει σε μια επιχείρηση να εκμεταλλευτεί την επεκταστιμότητα και τα πλεονεκτήματα κόστους που προσφέρει το public cloud, χωρίς να υπάρχει έκθεση των κρίσιμων επιχειρηματικών εφαρμογών και δεδομένων σε κενά ασφαλείας.

Η διαμόρφωση ενός υβριδικού cloud βοηθάει, επίσης, τις επιχειρήσεις να μετριάσουν κάποιους άλλους κινδύνους του public cloud, όπως είναι οι απρογραμμάτιστες διακοπές. Τα ευρήματα της Gartner για την ανάπτυξη του υβριδικού cloud τα επόμενα χρόνια έρχονται να επιβεβαιώσουν τα αντίστοιχα ευρήματα μιας πρόσφατης μελέτης της Vanson Bourne. Αυτή η μελέτη είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι περιορισμοί στη χρήση του public cloud, οδηγούν πολλές επιχειρήσεις στην υιοθέτηση του υβριδικού cloud. H μελέτη της Gartner διερευνά και το επίπεδο ωριμότητας του private cloud.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την Gartner, το private cloud βρίσκεται σε μια φάση κορεσμού, με το υβριδικό cloud να αποτελεί τη διάδοχο κατάσταση. Επιπλέον, σχεδόν το ήμισυ των μεγάλων οργανισμών έχει αναπτύξει μια λύση private cloud και μόνο το 11% δεν σχεδιάζει να κάνει κάτι σε αυτό το θέμα μέσα στο 2014. Ενώ οι τρέχουσες υλοποιήσεις υβριδικού cloυd είναι ακόμα σπάνιες, σχεδόν τα τρία τέταρτα των μεγάλων επιχειρήσεων εκτιμούν ότι περιμένουν να αναπτύξουν υβριδικά περιβάλλοντα έως το 2015.

Οσον αφορά τα κίνητρα για το private cloud, ενώ το κόστος αποτελεί πάντα ένα σημαντικό ζήτημα, αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει τον πρωτεύοντα παράγοντα επιλογής. Αντίθετα, το κυριότερο κίνητρο για την υλοποίηση του private cloud αποτελεί η ευελιξία του. Το IT χρειάζεται να κατανοήσει το πώς αυτή η ευελιξία μπορεί να κάνει τη διαφορά στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται ήδη, αλλά και να καταλάβει τα συνεπαγόμενα οφέλη.

Επίσης, η επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας για την ανάπτυξη υπηρεσιών cloud είναι κρίσιμη για την επιτυχία, όπως εκτιμούν οι αναλυτές της Gartner. Aν και τα πιλοτικά projects τείνουν να ξεκινούν επιφυλακτικά, με περιορισμένη λειτουργικότητα, είναι σημαντικό να επιλεγεί μια τεχνολογία που θα προσφέρει αρκετά περιθώρια για επέκταση – τόσο στο θέμα της πληθώρας λειτουργιών, όσο και στο θέμα της διαλειτουργικότητας στο μέλλον.

Μια εναλλακτική δυνατότητα είναι να επιλεγεί μια τεχνολογία που θα παρέχει μια ταχύτατη επιστροφή της επένδυσης. Το private cloud αποτελεί μια ειδική μορφή του computing που εμπλέκει το virtualization, αλλά δεν είναι κατάλληλο για όλες τις υπηρεσίες. Αν και η πλειοψηφία των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων θα δημιουργήσει και θα αναπτύξει υπηρεσίες private cloud μέσα στα επόμενα χρόνια, η χρήση του private cloud ενδέχεται να περιοριστεί μόνο σε ειδικές υπηρεσίες, όπως προειδοποιούν οι αναλυτές της Gartner.