Ο τομέας των πληρωμών αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο γρήγορα μεταβαλλόμενους χάρη σε έναν εκρηκτικό συνδυασμό παραγόντων: νέες καταναλωτικές συμπεριφορές, τεχνολογικές καινοτομίες, νέοι ρυθμιστικοί κανόνες και καινούργιοι παίκτες (FinTechs).

Η «ανοιχτή τραπεζική» (Open Banking), η οποία στην Ευρώπη έχει λάβει σάρκα και οστά μέσω της αναθεωρημένης οδηγίας πληρωμών (PSD2) – σε ισχύ από τις 13 Ιανουαρίου 2018 – αποτελεί έναν από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες που οδηγούν τις εξελίξεις. Σύμφωνα με την οδηγία οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να επιτρέπουν σε τρίτες πιστοποιημένες εταιρείες πρόσβαση στα δεδομένα των πελατών τους με σκοπό την παροχή προστιθέμενων υπηρεσιών βασιζόμενων σε αυτά τα δεδομένα ή / και την πραγματοποίηση πληρωμών.

Η δυνατότητα αυτή έχει ανοίξει τον ασκό του Αιόλου, με εταιρείες τεχνολογίας όπως oι Stripe, iZettle, adyen, Square κ.α. να σπεύδουν να εκμεταλλευθούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ουσιαστικά βρισκόμαστε εν μέσω της δημιουργίας μιας καινούργιας οικονομίας βασισμένης σε τεχνολογίες διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (APIs) οι οποίες συνδέουν γρήγορα και με πολύ μικρό κόστος επιμέρους εφαρμογές και υπηρεσίες δημιουργώντας ολόκληρα οικοσυστήματα.

Ως αποτέλεσμα, η Citi Research υπολογίζει ότι μέχρι το 2025 το 34% των πληρωμών στην Ευρώπη θα πραγματοποιούνται από νέους ψηφιακούς παίκτες. Σε αυτό το περιβάλλον το φυσικό χρήμα δίνει τη θέση του στα λεγόμενα «ψηφιακά πορτοφόλια» (e-wallets), τα οποία αποθηκεύουν διαφορετικές μεθόδους πληρωμών σε ένα μέρος.

Τα παραδείγματα των Apple Pay και Google Pay είναι ίσως τα πιο γνωστά, όπου τεχνολογικοί γίγαντες αποκτούν τον έλεγχο των πληρωμών και οι παραδοσιακοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί παίζουν δευτερεύοντα ρόλο. Με βάση αυτό το σενάριο το κινητό τηλέφωνο αποτελεί την μετεξέλιξη της πιστωτικής κάρτας και βρίσκεται στο επίκεντρο των mobile payments οι οποίες πραγματοποιούνται «ανέπαφα» και «αόρατα» μέσω τεχνολογιών όπως το NFC.

Σε αυτή την καινούργια οικονομία, οι συσκευές επικοινωνούν και συνδέονται μεταξύ τους μέσω του «Διαδικτύου των Πραγμάτων» (Internet of Things) όπου «έξυπνες» συσκευές αλλάζουν τον χάρτη του (ηλεκτρονικού) εμπορίου. Ταυτόχρονα, οι πληρωμές σε πραγματικό χρόνο (Instant Payments) είναι μια πραγματικότητα που εξαπλώνεται συνεχώς.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν αναπόφευκτα στην ανάγκη για περισσότερη, καλύτερη και ασφαλέστερη χρήση δεδομένων, όπου μια σειρά νέων τεχνολογικών εφαρμογών (Machine Learning, Robotic Process Automation, Predictive Analytics, Tokenization, Digital Identity) παίζουν πρωτεύοντα ρόλο τόσο σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών όσο και σε βοηθητικές όπως η ανίχνευση απάτης και η ασφάλεια δεδομένων. Οι τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούμε πληρωμές βρίσκεται στο επίκεντρο των καταναλωτικών μας συνηθειών και οι νέες τεχνολογικές τάσεις επιδρούν καταλυτικά.