Στην καθιερωμένη ετήσια ανάλυση Hype Cycle for Emerging Technologies της Gartner, η οποία ανακοινώθηκε πρόσφατα, καταγράφονται οι κυριότερες τεχνολογικές τάσεις, όπως και οι προσδοκίες για την αναμενόμενη εξέλιξή τους. Στη φετινή ανάλυση δίνεται βαρύτητα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

To κεντρικό θέμα του φετινού Emerging Technologies Hype Cycle ήταν το Digital Business. Καθώς οι εταιρείες ξεκινάνε το ταξίδι μετασχηματισμού τους σε ψηφιακές επιχειρήσεις, θα χρειαστεί να αναμοχλεύσουν τεχνολογίες, οι οποίες σήμερα θεωρούνται «αναδυόμενες». Κατανοώντας το πού βρίσκεται η επιχείρηση σε αυτό το ταξίδι και πού θέλει κανείς να πάει θα καθορίσει όχι μόνο την ποσότητα της αναμενόμενης αλλαγής για την επιχείρηση, αλλά, επίσης, θα του επιτρέψει να χαρτογραφήσει το συνδυασμό τεχνολογιών που θα υποστηρίξουν αυτή την εξέλιξη.

Ενώ πέρσι στην ίδια έκθεση τα Big Data κυριαρχούσαν σε αυτό που η Gartner κατονομάζει ως «αποκορύφωση των μεγάλων προσδοκιών», φέτος τα Big Data πέφτουν στην καμπή του «κατώτατου σημείου απογοήτευσης», όπως το χαρακτηρίζει η Gartner, δίνοντας τη θέση τους στο Internet of Things, το οποίο φιγουράρει πλέον στην κορυφή του hype cycle της Gartner, ως η μεγαλύτερη τεχνολογική τάση της εποχής. To 2012 και το 2013 οι αναλυτές της Gartner εκτιμούσαν ότι το Internet of Things χρειάζονταν περισσότερο από δέκα χρόνια για να ωριμάσει, ενώ φέτος πιστεύουν ότι αυτή η τεχνολογία θα φτάσει το τελικό στάδιο ωριμότητάς της μέσα σε πέντε χρόνια. Το Internet of Things, σύμφωνα με την Gartner, αρχίζει να γίνεται ένα περισσότερο «ζωντανό» κομμάτι της εταιρείας, αποκτώντας έναν πιο ενεργό ρόλο στο IT και στις επιχειρήσεις.

Data Science
Για πρώτη φορά φέτος μπήκε στο Hype Cycle το “data science,” αναμένοντας να φτάσει στο ζενίθ του μέσα στα 2-5 επόμενα χρόνια. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε περισσότερο να κάνουμε με έναν τομέα για τη διαχείριση των Big Data, παρά για μια συγκεκριμένη τεχνολογία ή ομάδα τεχνολογιών. Στη σχετική της αναφορά η Gartner σημειώνει ότι «ενώ το ενδιαφέρον για τα Big Data παραμένει αμείωτο, αυτά έχουν βγει από τη φάση της αποκορύφωσης, με τη σχετική αγορά να διαμορφώνεται μέσα από ένα λογικό σύνολο προσεγγίσεων, με τις νέες τεχνολογίες και πρακτικές να συμπληρώνουν τις υπάρχουσες λύσεις». Η Gartner φαίνεται ότι δεν είναι σίγουρη για το αν η αγορά Big Data έχει διαμορφωθεί ακόμα και γι’ αυτό δίνει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, 5-10 χρόνια, για την ωρίμανσή της.Μαζί με τα Analytics και το Mobile Infrastructure, το Internet of Things συγκαταλέγεται ανάμεσα στις τεχνολογίες που εξελίχθηκαν περισσότερο σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες.

Για παράδειγμα, η διανομή δυνατοτήτων και εργαλείων analytics στη μορφή υπηρεσίας, αυτό που η Gartner κατονομάζει ως business analytics PaaS (baPaaS), αναρριχήθηκε κατά 12 θέσεις. Ενα άλλο παράδειγμα αφορά τη σύγκλιση του ΙΤ με το ΟΤ (Operational Technology), που ανέβηκε κατά εννιά θέσεις. Η σύγκλιση ΙΤ/ΟΤ εκφράζει, σύμφωνα με την Gartner, την αυξανόμενη χρήση στάνταρ τεχνολογιών ΙΤ στα προϊόντα OT των vendors, και η ευθυγράμμιση του ΙΤ με το ΟΤ αποτελεί την οργανωτική απάντηση σε αυτές τις αλλαγές. Η αυξημένη διαθεσιμότητα των δεδομένων και η μεγαλύτερη πολυπλοκότητα της ανάλυσής τους, βρίσκονται πίσω από την ταχεία άνοδο μερικών από των τάσεων που καταγράφονται στο φετινό Hype Cycle της Gartner.

3D printing
Η μεγαλύτερη προειδοποίηση για όλες τις τεχνολογίες του hype cycle έχει να κάνει, ενδεχόμενα, με τους 3D printers για προσωπική χρήση. Εδώ η Gartner αναγνωρίζει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι η αγορά enterprise και η καταναλωτική αγορά για τους 3D printers κατευθύνονται από εντελώς διαφορετικές χρήσεις και απαιτήσεις. Έτσι διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Για παράδειγμα, υπάρχουν περίπου 40 καθιερωμένοι κατασκευαστές που πουλάνε εταιρικούς εκτυπωτές 3D σε τιμές άνω των 100.000 δολαρίων. Σε αντίθεση, τα περισσότερα από τα 200 startups που θέλουν να καθιερωθούν στην καταναλωτική αγορά των 3D printers, ελπίζουν να τα καταφέρουν με μοντέλα σε τιμές μερικών εκατοντάδων δολαρίων.

Το δεύτερο θέμα είναι ότι το 3D δεν αποτελεί μόνο μια τεχνολογία, αλλά ένα συνδυασμό από επτά διαφορετικές. Το γεγονός είναι ότι η κατάσταση στο 3D printing για home users θολώνεται από το γεγονός ότι αυτό εμπλέκει ένα πολύπλοκο οικοσύστημα από software, hardware και υλικά, κάνοντας την κατάσταση πολύ περισσότερο πολύπλοκη από ότι σε έναν κλασσικό εκτυπωτή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η τεχνολογία των 3D printers για home users να καθυστερεί περισσότερο να ωριμάσει από ότι η τεχνολογία των 3D printers για επιχειρήσεις.

Στα ενδότερα του Hype Cycle
Για να βοηθήσει τις εταιρείες να φτιάξουν ένα πλάνο ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τάσεις, η Gartner έχει δημιουργήσει ένα σετ εργαλείων λήψης αποφάσεων, βασισμένο στη λεγόμενη καμπύλη “hype cycle”. Τα τελευταία 20 χρόνια η αμερικανική συμβουλευτική εταιρεία ανανεώνει τα hype cycles, τα οποία προσφέρουν μια εικόνα για την πρόοδο που έχουν καταγράψει συγκεκριμένες τεχνολογίες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, σε ποιο σημείο βρίσκονται στην καμπύλη καινοτομίας και πόσο θα χρειαστεί για να ωριμάσουν.

Κάθε hype cycle απεικονίζει το πώς οι προσδοκίες για τις τεχνολογίες μεταβάλλονται μέσα από τα πέντε βασικά στάδια εξέλιξής τους, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους. Η πρώτη φάση, “Innovation Trigger”, συμβαίνει όταν τα ειδησεογραφικά μέσα αρχίζουν να παρατηρούν μια υποσχόμενη νέα τεχνολογία. Αν και σε αυτή τη φάση μπορεί να μην υπάρχει ένα υπαρκτό προϊόν και η εμπορική βιωσιμότητα της τεχνολογίας μπορεί να έχει μπροστά της ένα μεγάλο δρόμο για να διανύσει, τα media διογκώνουν το ενδιαφέρον τους γι’ αυτήν την τεχνολογία.

Στη δεύτερη φάση, αυτή της αποκορύφωσης (“Peak of Inflated Expectations”), η πρώιμη δημοσιότητα για μια τεχνολογία συνοδεύεται από success stories, ενώ τυγχάνουν λιγότερης προσοχής οι όποιες αποτυχίες. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, εμπλέκονται ορισμένοι μεγάλοι πρώιμοι «υιοθέτες» αυτής της τεχνολογίας, προκαλώντας νέα πρωτοσέλιδα γι’ αυτήν. Στην τρίτη φάση, “Trough of Disillusionment”, το ενδιαφέρον πέφτει, καθώς οι πρώτες δοκιμές της τεχνολογίας αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες, ενώ η κάλυψη στον τύπο αρχίζει και παίρνει και μια αρνητική χροιά. Οι πιο αδύνατοι υποστηρικτές της τεχνολογίας εγκαταλείπουν, ενώ οι «επιζώντες», με καλύτερα προϊόντα στη φαρέτρα τους, εδραιώνονται, κερδίζοντας την υποστήριξη από τους πρώιμους «ασπαστές» της τεχνολογίας, αλλά και πρόσθετη χρηματοδότηση από τους επενδυτές.

Στην επόμενη φάση, “Slope of Enlightenment”, ακόμα περισσότερες εταιρείες εγκρίνουν πιλοτικά προγράμματα, καθώς εξοικειώνονται με τα αποδεδειγμένα οφέλη της τεχνολογίας και τις βέλτιστες πρακτικές. Εντωμεταξύ, αρχίζουν να εμφανίζονται προϊόντα δεύτερης και τρίτης γενιάς, παρέχοντας τα απαραίτητα εχέγγυα στους mainstream adopters, για να ξεκινήσουν να σκέφτονται τη δέσμευσή τους σε αυτήν την τεχνολογία. Τέλος, η πέμπτη φάση, “Plateau of Productivity”, είναι εκείνη όπου απογειώνεται η υιοθέτηση της τεχνολογίας από την αγορά mainstream. Οι εταιρείες που παρέχουν αυτήν την τεχνολογία γίνονται αξιόπιστοι προμηθευτές και τα προϊόντα τους κερδίζουν την αγορά, καθώς η αξία της τεχνολογίας αναγνωρίζεται από τη βιομηχανία στο σύνολό της.

Όσον αφορά το φετινό Hype Cycle for Emerging Technologies, από τις 45 αναδυόμενες τεχνολογίες, 17 βρίσκονται στο στάδιο των αυξανόμενων προσδοκιών (1η φάση), δέκα βρίσκονται στην καμπύλη αποκορύφωσης (2η φάση), 17 ολισθαίνουν στην καμπή μείωσης ενδιαφέροντος (3η φάση), έξι σκαρφαλώνουν στην καμπύλη της βιωσιμότητας (4η φάση) και μόλις μια (αναγνώριση ομιλίας) έχει καταφέρει να φθάσει στο επίπεδο της αναγνώρισης από την mainstream αγορά. Από ότι φαίνεται, μόνο ο ισχυρότερος μπορεί να επιβιώσει…