Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον -τόσο από την ασφαλιστική πλευρά όσο και από εταιρική ευθύνη για τις κοινωνικές συνέπειες των τροχαίων ατυχημάτων- η Interamerican συμμετείχε στην ημερίδα με θέμα «Έρευνα στην Οδική Ασφάλεια στην Ψηφιακή Εποχή», που οργανώθηκε από το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας ΕΜΠ στις 17 Μαΐου 2019 στην Πολυτεχνειούπολη ΕΜΠ.

Εκ μέρους της εταιρείας, συνομιλητής στη συζήτηση ήταν ο Πάνος Κούβαλης, διευθυντής της απευθείας ασφάλισης Anytime. Στόχο της ημερίδας, αποτέλεσε η εμβάθυνση στον ρόλο και τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής στην οδική ασφάλεια. Σχετικά, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις των βασικών ερευνητικών έργων τεχνολογικής αιχμής που εκπονούνται στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ, καθώς επίσης αναπτύχθηκε συζήτηση εξειδικευμένων εισηγητών για τις νέες προοπτικές και τους ορίζοντες της οδικής ασφάλειας στην ψηφιακή εποχή, στην Ευρώπη και παγκοσμίως.

Ο Γιώργος Γιαννής, καθηγητής και διευθυντής του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ, επεσήμανε ότι η τηλεματική, τα Big Data και οι πολλαπλασιαζόμενοι αυτοματισμοί των οχημάτων έχουν, ήδη, αρχίσει να μετασχηματίζουν τα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του οδηγού, του οχήματος και του οδικού περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα τη συνεχώς πιο ασφαλή κυκλοφορία, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Η ανάλυση της οδικής ασφάλειας αποτελεί έρευνα μεγάλης σημασίας και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη, τόσο για πιο ασφαλή συμπεριφορά των οδηγών όσο και για τις κατάλληλες αποφάσεις των διαχειριστών της υποδομής και της κυκλοφορίας. Χρειάζεται, όμως, εντατικοποίηση της έρευνας και στενή συνεργασία όλων των ιδιωτικών και δημοσίων φορέων για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της νέας ψηφιακής εποχής, όπως τόνισε ο Γ. Γιαννής.