H λύση Microsoft Office 365 αποτέλεσε για την εταιρεία μας μια πολύ σημαντική επενδυτική κίνηση, με κυριότερο στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη, cloud-based πλατφόρμα, η οποία ήρθε για να καλύψει τις επιμέρους ανάγκες της εταιρείας, η κυριότερη από τις οποίες είναι η αποτελεσματικότερη επικοινωνία τόσο ενδοεταιρικά όσο και με τους εξωτερικούς μας συνεργάτες.

Η μετάβαση στο Office 365 έχει σίγουρα πολλαπλά οφέλη για την εταιρεία μας. Με το Microsoft Office 2016 επιτυγχάνουμε εξασφαλισμένη – και χωρίς έξτρα κόστος – δια βίου «αναβαθμισιμότητα» της σουίτας στην πιο νέα έκδοση της Microsoft, αλλά και αυξημένη παραγωγικότητα και συνεργασία των ανθρώπων μας με τους εξωτερικούς συνεργάτες. Με το Exchange Online διατηρούμε μόνιμη σύνδεση στο mail, calendar και contacts μέσω του αυτόματου συγχρονισμού σε κάθε συσκευή.

Το SharePoint Online μάς έδωσε τη δυνατότητα δημιουργίας ενός χώρου κεντρικής αποθήκευσης των εταιρικών εγγράφων, με στόχο την ασφαλή (και ελεγχόμενη/διαβαθμισμένη ανά χρήστη) πρόσβαση στην εταιρική πληροφορία από πλήθος συσκευών (PC, Laptop, smartphone, tablet).

Με το Onedrive for Business κάθε χρήστης απέκτησε εύκολη πρόσβαση στα δικά του αρχεία, καθώς και 1TΒ χώρο για backup όλων των αρχείων του σε κάθε συσκευή του, με αποτέλεσμα την πλήρη διασφάλισή του έναντι κλοπών, απώλειας ή βλάβης των συσκευών του. Τέλος, το Skype for Business λειτούργησε για εμάς ως ένα εργαλείο ολοκληρωμένης συνεργασίας των υπαλλήλων με εξωτερικούς συνεργάτες ή πελάτες μέσω Instant Messaging, Chat, Audio, Video, Videoconferencing.

Και όλα αυτά με μηδενικό αρχικό κόστος επένδυσης σε υποδομές και υποστήριξη (servers/ΙΤ), αφού η λύση παρέχεται online ως λύση cloud.

Η πρόκληση…
Η μεγαλύτερη πρόκληση της υιοθέτησης του Office 365 ήταν η ευκολία με την οποία θα γινόταν η προσαρμογή των χρηστών στο νέο περιβάλλον. Ωστόσο, τελικώς, η διαχείρισή του δεν απαίτησε ούτε υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας ούτε εκτενή εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία έλαβε την απλότητα και την ευελιξία που επιθυμούσε, ενώ βελτίωσε τη λειτουργικότητα που κάθε χρήστης αναμένει και χρειάζεται από ένα τέτοιο σύστημα.

Ο integrator που ανέλαβε την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου ήταν η Vodafone, με την οποία αναπτύξαμε μια πολύ άρτια συνεργασία, αφού εξ αρχής υπήρξε απόλυτη κατανόηση των αναγκών της εταιρείας μας, ξεκάθαρη εικόνα των στόχων και ολοκληρωμένο πλάνο ενεργειών. Η συνεχής επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών σε κάθε φάση του έργου έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος στον προγραμματισμένο χρόνο, χωρίς τεχνικά προβλήματα και καθυστερήσεις.

Με αφορμή αυτό το έργο, η εταιρεία μας συνεχίζει να παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις, ακολουθώντας τις νέες τεχνολογίες και τις ψηφιακές λύσεις και υιοθετώντας πρακτικές που διευκολύνουν τις καθημερινές εργασίες και αυξάνουν την απόδοση. Ένα από τα επόμενα projects που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος της Fresh Line, με στόχο την πιο άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών οποτεδήποτε και από οπουδήποτε, ώστε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και την ικανοποίηση που λαμβάνει το κοινό που μας ακολουθεί πιστά στην πορεία των χρόνων.