Η Office Line ολοκλήρωσε την υλοποίηση εικονικών εργαστηρίων μέσω της πλατφόρμας Microsoft Azure Lab Services, για λογαριασμό του Mediterranean College. Σκοπός του έργου ήταν η δημιουργία ενός εργαστηρίου εκπαίδευσης στο cloud, στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση οι σπουδαστές από οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή με το μικρότερο κόστος, τη μέγιστη διαθεσιμότητα και πρόσβαση από παντού παρέχοντας, την ίδια στιγμή, τη δυνατότητα για άμεση αυξομείωση των πόρων ανάλογα με τους σπουδαστές και το αντικείμενο της τάξης.

Με την αποτελεσματική προσπάθεια των εξειδικευμένων τεχνικών της Office Line, το Mediterranean College, αλλά και οι σπουδαστές του, απολαμβάνουν πλέον σημαντικά οφέλη, τα οποία προσφέρουν οι τεχνολογίες του Microsoft Azure Cloud. Τα πιο ενδεικτικά από αυτά είναι η βελτιστοποίηση κόστους, η απλοποίηση της εμπειρίας χρήστη και η αυτοματοποιημένη διαχείριση και κλιμάκωση.

Να σημειωθεί ότι τα Azure Virtual Labs παρέχουν έναν εύκολο τρόπο για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να εισαγάγουν τόσο βασικά όσο και σύνθετα προγράμματα στους φοιτητές, ενσταλάζοντας δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και έναν νέο τρόπο σκέψης. Τα εκπαιδευτήρια που επιλέγουν να διδάξουν μαθήματα εργαστηρίου υπολογιστών μπορούν να επωφεληθούν από την ευκολία χρήσης του Azure Lab και τα ισχυρά χαρακτηριστικά ασφαλείας που παρέχει το Microsoft Azure Cloud.