Σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ για την παροχή της λύσης απομακρυσμένης εργασίας, Windows Virtual Desktop on Azure, προχώρησε η Office Line σύμφωνα με το ρεπορτάζ του NetFAX.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιχείρηση τεχνολογίας διαθέτει στην ΕΥΔΑΠ τη συγκεκριμένη λύση, με στόχο να συνεχίσουν να απασχολούνται εξ αποστάσεως οι εργαζόμενοι του φορέα ύδρευσης.

Άμεση ανάγκη για ταχεία μετάβαση στη νέα εργασιακή πραγματικότητα
Με δεδομένη την επίδραση της πανδημίας στην τρέχουσα εργασιακή πραγματικότητα, παρουσιάστηκε άμεση ανάγκη για την ομαλή και γρήγορη μετάβαση της ΕΥΔΑΠ σε ένα νέο περιβάλλον, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα λειτουργίας μέσω τηλεργασίας. Τα χαρακτηριστικά που παρέχει σύμφωνα με την Office Line, είναι η ταχεία και ομαλή μετάβαση, η συγκράτηση κόστους, τα αυξημένα επίπεδα ασφάλειας (Multi Factor Authentication), αναβαθμισμένη διατήρηση απορρήτου δεδομένων και πιστοποιημένα επίπεδα κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance).

Μιλώντας στο NetFAX o Παναγιώτης Κουρής, CEO της Office Line A.E. αναφέρει σχετικά με την εν λόγω συμφωνία: «Συνεχίζουμε με σύμμαχο την τεχνολογία να παρέχουμε λύσεις που απαντούν στις προκλήσεις που ανέσυρε η κρίσιμη κατάσταση της πανδημίας. Η ολοκληρωμένη λύση Windows Virtual Desktop on Azure τοποθετεί την ΕΥΔΑΠ στις επιχειρήσεις που διαθέτουν πλέον ένα μοντέρνο και ασφαλές workplace και αποκτούν την ικανότητα να διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα παραγωγικότητάς τους υπό οποιαδήποτε συνθήκη».