Η μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού του κλάδου των ΤΠΕ από την Deloitte για τον ΣΕΠΕ παρουσιάστηκε στο Digital Economy Forum 2019.

Ιδιαίτερα σημαντική σαν ιδέα και σαν συμβολή στην προσπάθεια της χώρας να χαράξει το μέλλον της, με καταλύτη τα οφέλη από τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της, μπορεί με βεβαιότητα να χαρακτηριστεί η Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελλάδα, την οποία ανέθεσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών στη διεθνή εταιρία συμβούλων Deloitte. Η μελέτη ορίζει 10 άξονες στους οποίους προτείνεται να κινηθεί η ελληνική αγορά Ψηφιακής Τεχνολογίας, προκειμένου να απαντήσει στις σύγχρονες προκλήσεις και να οδηγήσει τη μετάβαση προς μία νέα, σύγχρονη και βεβαίως ψηφιακή Ελλάδα, και ήδη χαρακτηρίσθηκε από τον παριστάμενο στην επίσημη παρουσίασή της, στις 25 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια του άκρως επιτυχημένου Digital Economy Forum 2019, υπουργό Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, ως «πληρέστατη», με την επισήμανση ότι βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση με τις διαπιστώσεις της κυβέρνησης.

Κι είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, την ίδια ημέρα υπεγράφη πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου και του ΣΕΠΕ, με στόχο -όπως ανακοινώθηκε- «τη συνεχή συνεργασία για την καλύτερη υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του υπουργείου και τη δημιουργία ανταγωνιστικής Βιομηχανίας Ψηφιακής Τεχνολογίας, στην Ελλάδα».

Σύμφωνα με τα ελπιδοφόρα ευρήματα της μελέτης, η αξία της ελληνικής αγοράς ΤΠΕ μπορεί να ανέλθει ως το 2023 στα επίπεδα των 7,2 δισ. €, σύμφωνα μ’ ένα δυναμικό σενάριο «Ανάπτυξης», από 5,7 δισ. € που είναι σήμερα, με την υποσημείωση ότι η επίτευξη αυτού του δυναμικού σεναρίου αφενός είναι ρεαλιστική, αφετέρου αποτελεί μονόδρομο για το μέλλον του κλάδου. Πριν από την κρίση, το 2007, η αξία της αγοράς ΤΠΕ στη χώρα μας ανερχόταν στα 10,7 δισ. €. Όπως εξήγησε ο Partner & Consulting Leader της Deloitte, Νίκος Χριστοδούλου, παρουσιάζοντας τη μελέτη στο DEF 2019, που είχε τον απολύτως ταιριαστό τίτλο «Leading Greece to Growth», η αύξηση της αξίας της αγοράς ΤΠΕ κατά 1 δισ. € μπορεί να φέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη της τάξης των 40 δισ. € στην ελληνική οικονομία το 2023, τα οποία θα ανέλθουν σωρευτικά σε 80 δισ. € στο ελληνικό ΑΕΠ, σε βάθος πενταετίας.

Σε επίπεδο απασχόλησης αυτό μεταφράζεται σε 14.000 νέες θέσεις εργασίας στον κλάδο ΤΠΕ και -εμμέσως- 415.000 νέες θέσεις εργασίας στους άλλους κλάδους της οικονομίας ως το 2023.

Οι γείτονες τρέχουν περισσότερο…
Σήμερα, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής αξίας του κλάδου ΤΠΕ είναι για την Ελλάδα (τριετία 2016-9) μόλις 0,96%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος φτάνει στο 2,52%, με την Ιρλανδία να καταλαμβάνει την πρώτη θέση (+4,65%) και να την ακολουθούν στη δεύτερη και τρίτη, η Ρουμανία με 3,49% και η Βουλγαρία με 2,08%!Οι κυριότερες τεχνολογίες στις οποίες δίνουν προτεραιότητες οι εταιρίες του κλάδου ΤΠΕ, θεωρώντας πως ο αντίκτυπός τους είναι μεγαλύτερος άρα και τα κέρδη πιθανότερα, είναι η γνωστή τετράδα: Cloud, Big Data, IoT και AI, την οποία συμπληρώνουν (στις επόμενες θέσεις, από πλευράς επενδύσεων), AR/VR, Blockchain, Cybersecurity και Next Generation Networks. Από πλευράς disruption, οι τομείς με τις μεγαλύτερες ανατροπές είναι -πάντα κατά τη μελέτη- media και ψυχαγωγία, χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, μεταποίηση, υγεία, δημόσιος τομέας, ενέργεια, κλπ. Η μελέτη επισημαίνει ότι βρισκόμαστε σε «καλό δρόμο», καθώς αρκετές πολυεθνικές δημιουργούν τα τελευταία χρόνια -αξιοποιώντας το υψηλού επιπέδου τοπικό ανθρώπινο δυναμικό- κέντρα R&D ή εκπαίδευσης στη χώρα μας, αυξάνουν διαρκώς οι startup που προσελκύουν σημαντικούς επενδυτές, ενώ δεν λείπουν πλέον και οι «έξοδοι» ελληνικών εταιριών στη διεθνή αγορά. Βεβαίως, δεν λείπουν και τα προβλήματα, με σημαντικότερα καταγεγραμμένα την έλλειψη κατάλληλου προσωπικού, τη φορολογία, την έλλειψη χρηματοδότησης, το ασφαλιστικό, τη γραφειοκρατία και το μικρό μέγεθος της αγοράς. Οι μελετητές της Deloitte θεωρούν ότι η ανάπτυξη του κλάδου ΤΠΕ θα έλθει μέσα από την υποστήριξη της μετάβασης προς μια ψηφιακή κοινωνία και την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων και δημοσίου, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τόσο του κλάδου, όσο και της χώρας, στο σύνολό της.

Οι 10 στρατηγικές προτεραιότητες
Η μελέτη αναδεικνύει συνολικά 10 στρατηγικές προτεραιότητες, στις οποίες πρέπει να εδραιωθεί το σχέδιο και αυτές είναι:

 • Η ανάπτυξη του «ψηφιακού προσανατολισμού» στο εκπαιδευτικό σύστημα, με digital curriculum στα σχολεία, ενίσχυση της Πληροφορικής, της επιχειρηματικότητας και των soft skills
 • Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων με εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων στις ψηφιακές τεχνολογίες και reskilling STEM ανέργων σε προγραμματισμό.
 • Η υιοθέτηση πρακτικών για την αναστροφή του Brain Drain, με κίνητρα για επαναπατρισμό επιστημόνων / στελεχών, αλλά και σχετικών πρωτοβουλιών.
 • Η ανάπτυξη και αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με επιτάχυνση σημαντικών έργων, δημιουργία προϋποθέσεων για τη βελτίωση υφισταμένων παρεχόμενων υπηρεσιών και mobile-first σχεδίαση των δημ. υπηρεσιών.
 • Η λειτουργία «Παρατηρητηρίου Ψηφιακής Διακυβέρνησης», με στόχο την ανάδειξη καλών πρακτικών ψηφιακού μετασχηματισμού, την παρακολούθηση των σχετικών έργων και την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων – εμποδίων.
 • Η δημιουργία κέντρων καινοτομίας και προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης, ώστε να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων, να ιδρυθούν Digital Innovation Hubs και να στηριχθεί η έρευνα με θεσμούς όπως τα Industrial PhDs.
 • Η ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών με δράσεις όπως η άρση εμποδίων για τις κεραίες κινητής και η μέριμνα για τη μετάβαση στο 5G, η διευκόλυνση στην εγκατάσταση δικτύων FTTH και η ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων για «έξυπνες» πόλεις.
 • Η υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, με συστηματική διεθνή εκστρατεία προβολής του κλάδου ΤΠΕ και παροχή κινήτρων για την εγκατάσταση τεχνολογικών Κέντρων Αριστείας στην Ελλάδα
 • Η υλοποίηση πλαισίου κινήτρων για την ανταγωνιστικότητα, με στήριξη του οικοσυστήματος των startup και φορολογικά κίνητρα για λογισμικό και ΙΡ.
 • Η ανάπτυξη «φίλο-επενδυτικού» περιβάλλοντος, με συνεχή προσπάθεια μείωσης διοικητικών βαρών, καλή νομοθέτηση, ορθή κωδικοποίηση της νομοθεσίας και κίνητρα για τηλε-εργασία..

Η μεθοδολογία της μελέτης
Η μελέτη είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν εκ μέρους της Deloitte η μεθοδολογία της εταιρίας για στρατηγικό σχεδιασμό μαζί με βέλτιστες πρακτικές, άλλες έρευνες και διεθνείς τάσεις, σε συνδυασμό με ερωτηματολόγιο στο οποίο απάντησαν 160 εταιρίες του κλάδου, με Focus Group Analysis, αλλά και πολλαπλές συναντήσεις εργασίας τόσο με τον ΣΕΠΕ, όσο και με αντιπροσωπευτικές εταιρίες του κλάδου.

Ανάδειξη των στρατηγικών πυλώνων για την ανάπτυξη
Ο Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΠΕ, Μέλος ΔΣ του DIGITALEUROPE και αντιπρόεδρος του WITSA δήλωσε στο Netweek, σχετικά μ’ αυτή τη μελέτη:

Πρόκειται για μία στρατηγική μελέτη για τον κλάδο τεχνολογίας που εκπονήθηκε για πρώτη φορά, με πρωτοβουλία του ΣΕΠΕ, και η οποία θέτει στρατηγικούς άξονες και δράσεις ώστε ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Παράλληλα, προσδιορίζει την επίδραση του κλάδου για την επόμενη πενταετία στην εθνική οικονομία.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η μελέτη της Deloitte αναδεικνύει τους στρατηγικούς πυλώνες που επιβάλλεται να υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, ώστε να δοθεί η απαραίτητη αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα, και οι οποίοι δεν άλλοι από:

 • την υποστήριξη της μετάβασης σε μία σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία με επίκεντρο τον πολίτη – μ‘ άλλα λόγια, την ευημερία της Κοινωνίας των Πολιτών,
 • την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης,
 • την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημοσίου τομέα, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, και τέλος,
 • τη δυναμική ανάπτυξη του ίδιου του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Το link της έρευνας είναι…
http://www.sepe.gr/files/1/pdf/DELOITTE.pdf